Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια
24/06/2024

Συνεδριάζει την Πέμπτη 27 του μήνα στις 11.30 το πρωί, δια ζώσης στη Ρόδο, το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, για να συζητήσει τρέχοντα θέματα.

 

Ένα από αυτά είναι και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιήθηκαν 4.408 έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 216,2 εκ ευρώ.

 

Την ίδια μέρα, στις 3.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί και η τρίτη Ειδική Συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

 

Στην Ημερήσια Διάταξη της Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της περιφερειακής αρχής, θα περιληφθούν έως επτά ερωτήματα που θα προέρχονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας και έως τρία ερωτήματα τα οποία θα προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας, τα οποία αφορούν στα πεπραγμένα της περιφερειακής αρχής.

 

Σε περίπτωση που, τα προς συζήτηση ερωτήματα είναι περισσότερα των δέκα (παραπάνω από επτά για τις παρατάξεις της μειοψηφίας και αντιστοίχως παραπάνω από τρία για την παράταξη της πλειοψηφίας), τότε διενεργείται κλήρωση από το προεδρείο για την κατ’ αντιστοιχία πλήρωση του αριθμού των ερωτημάτων και την κατάρτιση της Ημερήσιας Διάταξης.

 

Τα ερωτήματα οφείλουν να κατατεθούν εγγράφως στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου έως και τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ

 

Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Παρουσίαση αποτελεσμάτων του ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νοτίου Αιγαίου» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εισηγητές: κ. Γεώργιος Χατζημάρκος, περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου & κ. Αντώνης Βουτσίνος, προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Ν.Αι.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγήτριες: κα Χαρίκλεια Γιασιράνη, αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κα Εύη Αριστείδου, γενική δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ν.Αι. & κα Κυριακή Νικολαΐδου, διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α. Δημόσιας Διοίκησης.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απάντηση – Πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήματος «Άννης Κουτσοδόντη», προς την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σχετικά με την παραχώρηση του κτηρίου επί της Πλατείας Μιαούλη της Ερμούπολης Σύρου, για τη στέγαση των υπηρεσιών της Π.Ν.Αι.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Λεονταρίτης, χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και 5ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2024.

Εισηγητές: κ. Αντώνης Λούβαρης, προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων & κα Μαρία Ελευθερίου, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2024.

Εισηγητής: κ. Αντώνης Παπούλης, προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δωδεκανήσου.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Τσουκαλάς, Ααντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κονωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Επικύρωση πρακτικών της 9ης/28-5-2024, συνεδρίασης περιφερειακού συμβουλίου.