Διαχείριση μεταναστευτικών ροών στην Α΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου
Αστυνομικά
06/11/2023

Όπως ήδη γνωρίζετε στα νησιά της Α ́ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκάνησου
υφίσταται σοβαρό ζήτημα με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.
Επειδή, οι Αστυνομικές δυνάμεις είναι συγκεκριμένες και οι Υπηρεσίες
παρουσιάζουν έλλειμμα της τάξεως του 20% σε προσωπικό.
Επειδή στην καθημερινή ανάγκη αστυνόμευσης, ανταπόκρισης σε περιστατικά
και εξυπηρέτησης του πολίτη έχει προστεθεί και το μεταναστευτικό.
Επειδή, στα νησιά δικαιοδοσίας της Α ́ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου
δεν υφίστανται δομές φιλοξενίας μεταναστών.
Επειδή, η Ελληνική Αστυνομία είναι πυλώνας κοινωνικής συνοχής, ασφάλειας
και σταθερότητας.
Επειδή, Φορείς που δηλώνουν αναρμόδιοι προβαίνουν σε πρωτοβουλίες και στη
συνέχεια επιρρίπτουν ευθύνες στην Ελληνική Αστυνομία.
Απαιτείται άμεσα, από αύριο κιόλας, η πλήρης στελέχωση και ενίσχυση των
Αστυνομικών Υπηρεσιών.
Προτείνεται η εξεύρεση χώρων ταχείας διαχείρισης των προσώπων που
εισέρχονται παράνομα, έως ότου εξομαλυνθεί η κατάσταση.
Παρακαλούμε όπως εξετάσετε το θέμα προς λυσιτελή αντιμετώπιση της κατάστασης.