Εργασίες συντήρησης των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικών Ενοτήτων Ζιπαρίου και Πυλίου
Αθλητισμός
10/09/2020
Οι πρόεδροι των κοινοτήτων, οι κύριοι Αναστάσιος Κεφαλιανός και Μιχάλης Γεωργαλλής ,μιλάνε για τις συνεχείς παρεμβάσεις που γίνονται από τα συνεργεία του δήμου , προκειμένου να αποκατασταθούν φθορές εντός και εκτός των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων ,για να δοθούν στα αθλητικά σωματεία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. 
Τονίζουν την άψογη συνεργασία τους με τον πρόεδρο του ΔΟΠΑΒΣ κ.Χατζηχριστοφή  και την Αντιδήμαρχο κ. Σ. Βλάχου και ευελπιστούν στην συνέχιση της συνεργασίας για την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων των κοινοτήτων τους. 
Ρεπορτάζ