Εργασίες αποκατάστασης ηλεκτροφωτισμού- καθαρισμού και ελαιοχρωματισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων στο στάδιο Φιλίνος
Αθλητισμός
13/10/2020

Ξεκίνησαν οι εργασίες  πλήρης αποκατάστασης του ηλεκτροφωτισμού του σταδίου ΦΙΛΙΝΟΣ , από το συνεργείο ηλεκτροφωτισμού του δήμου της Κω.  Τοποθετήθηκαν νέοι λαμπτήρες  LED 2000watt,σε όλους τους ιστούς των προβολέων. Παράλληλα ξεκίνησαν εργασίες καθαριότητας και ελαιοχρωματισμού σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σταδίου.

Φωτογραφίες
Ρεπορτάζ