Ολοκληρώθηκε η μελέτη για τη σταθεροποίηση των ηφαιστειακών βραχωδών πρανών της Ιεράς Μονής Παναγίας Σπηλιανής Νισύρου
Δωδεκάνησα
23/06/2022

Σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Νισύρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την υποβολή των τελικών προτάσεων μέτρων προστασίας και ενίσχυσης των πρανών της Ιεράς Μονής Παναγίας Σπηλιανής.

Τα προβλήματα ευστάθειας στην περιοχή μελέτης αναφέρονται και εκδηλώνονται εδώ και πολλές δεκαετίες τόσο στον χώρο κατάντη της βόρειας όψης των κτισμάτων της Ιεράς Μονής, όσο και περιμετρικά του λόφου.

Οι εργασίες προστασίας και ενίσχυσης των πρανών θα εκτελεστούν από προσωπικό με σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή παρόμοιων τεχνικών λύσεων σε βραχώδη πρανή με μειωμένη προσβασιμότητα. Επίσης θα απαιτηθούν εργασίες αποκατάστασης του προαύλιου χώρου της Ιεράς Μονής.

Περισσότερα για το θέμα από το Δήμαρχο Νισύρου, Χριστοφή Κορωναίο, ο οποίος τονίζει ότι είναι χρέος της Δημοτικής Αρχής αλλά και όλων των αρμόδιων φορέων η διάσωση της Παναγίας Σπηλιανής, ενός εμβληματικού θρησκευτικού και πολιτιστικού μνημείου όχι μόνο της Νισύρου και της Δωδεκανήσου αλλά και της χώρας μας. 

 

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του Δήμου Νισυρίων:

Η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Νισύρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την υποβολή των υποβολή των τελικών προτάσεων μέτρων προστασίας και ενίσχυσης των πρανών της Ιεράς Μονής Παναγίας Σπηλιανής. Η ομάδα του Ε.Μ.Π., υπό τον επίκουρο καθηγητή του Τομέα Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Δρ. Β. Μαρίνο, στήριξε τις εργασίες της με την εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για την σταθεροποίηση των ηφαιστειακών βραχωδών πρανών και χρησιμοποίησε πλήθος λογισμικών για τις αναλύσεις ευστάθειας για τον καθορισμό των μέτρων προστασίας.

Τα προβλήματα ευστάθειας στην περιοχή μελέτης αναφέρονται και εκδηλώνονται εδώ και πολλές δεκαετίες τόσο στον χώρο κατάντη της βόρειας όψης των κτισμάτων της Ιεράς Μονής της Παναγίας Σπηλιανής, όσο και περιμετρικά του λόφου, κατά μήκος του μονοπατιού που οδηγεί προς την παρακείμενη παραλία των Χοχλάκων, της πίσω όψης της Μονής και των υφιστάμενων τοίχων του παλιού κάστρου.

Στην τελική υποβολή του ερευνητικού προγράμματος  περιγράφονται αναλυτικά τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας των πρανών του λόφου του Οξού, διακριτά και στοχευμένα ανά περιοχή του λόφου. Τα μέτρα αυτά είναι κυρίως ενεργητικής φύσεως και στοχεύουν στην αποτροπή της εκδήλωσης αστοχιών με συγκράτηση των επισφαλών τεμαχών βράχου επιτόπου στο πρανές. Τούτο κρίνεται αναγκαίο λόγω της ύπαρξης στην κορυφή του λόφου της Ιεράς Μονής, η προστασία της οποίας αποτελεί βασικό σκοπό των αναγκαίων μέτρων.

Η εξέταση, αξιολόγηση και τελική επιλογή των τεχνικών λύσεων σταθεροποίησης των πρανών του Οξού είναι άμεσα συνδεδεμένη με πολύ συγκεκριμένους γεωλογικούς-γεωτεχνικούς, χωρικούς, αισθητικούς και κατασκευαστικούς περιορισμούς, καθώς και περιορισμούς επιτελεστικότητας.

Οι εργασίες προστασίας και ενίσχυσης των πρανών θα εκτελεστούν από προσωπικό με σημαντική και αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή παρόμοιων τεχνικών λύσεων σε βραχώδη πρανή με μειωμένη προσβασιμότητα. Επίσης θα απαιτηθούν εργασίες αποκατάστασης του προαύλιου χώρου της Ιεράς Μονής.

Η ομάδα εργασίας εκπόνησης του ερευνητικού προγράμματος αποτελείτο από τον επιστημονικό υπεύθυνο, επίκουρο καθηγητή του Τομέα Γεωτεχνικής του Ε.Μ.Π., κ. Βασίλειο Μαρίνο, τον πολιτικό μηχανικό Δρ. Γεώργιο Προυντζόπουλο, τους γεωλόγους κ. Γεώργιο Στούμπο και κα. Δήμητρα Παπούλη, Δρ. Ευστράτιο Καραντανέλλη, κ. Ιωάννη Φαρμάκη και την τοπογράφο μηχανικό κα. Όλγα Τζαννή.

Η μελέτη έχει σταλεί από τον Δήμο Νισύρου στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου πολιτισμού για έκκριση. Η εκτέλεση του έργου της σταθεροποίησης των πρανών του οξού του μοναστηριού της Παναγίας Σπηλιανής θα χρηματοδοτηθεί εξ’  ολοκλήρου από τον Δήμο Νισύρου.

Φωτογραφίες
Ρεπορτάζ