Στοιχεία για τις αφίξεις στα Δωδεκάνησα για την περίοδο 17-23 Αυγούστου και 24 – 30 Αυγούστου 2020.
Δωδεκάνησα
02/09/2020

Δωδεκάνησα Εβδομαδιαία Στατιστική Ανασκόπηση

Αυτήτηνεβδομάδα,136 άτομα έφθασαν στα Δωδεκάνησα,σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τις 0 αφίξεις της προηγούμενης εβδομάδας και μείωση σχετικά με τις 638 αφίξεις της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του περασμένου έτους.Ο μέσος όρος αφίξεων αυτήν την εβδομάδα στα Δωδεκάνησα είναι 19 άτομα σε σχέση με τα 0 άτομα της προηγούμενης εβδομάδας