Ευρυδίκη Νάκη: Με τις νέες άδειες πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου δίνεται έμφαση στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων των νησιών μας
Δωδεκάνησα
26/10/2023

 Συνολικά 73 νέες άδειες υπαίθριου εμπορίου εκδόθηκαν από το τμήμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με την Περιφέρεια να προχωρά άμεσα στην υπογραφή των νέων αδειών αφού ολοκληρώθηκε η προκήρυξη 50 νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης καθώς και 23 δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. Οι άδειες αυτές, δίνονται σε τρεις κατηγορίες: σε Παραγωγούς Πωλητές, που είναι επαγγελματίες αγρότες, σε επαγγελματίες Πωλητές, φυσικά πρόσωπα που πωλούν είδη τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή και σε υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου. Η Αντιπεριφερειάρχης Εμπορίου και Επαγγέλματος Δωδεκανήσου κ. Ευρυδίκη Νάκη μίλησε στο Kos TV και δίνει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις άδειες υπαίθριου εμπορίου που υπέγραψε προσφάτως η ίδια.

 

Νέες άδειες παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου χορηγεί η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου η οποία προχώρησε σε σχετική προκήρυξη που περιλαμβάνει συνολικά 73 τέτοιες άδειες.


Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου είναι προσωποπαγής και χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, αποκλειστικά για την πώληση αγροτικών προϊόντων (προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας,

της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.) καθώς και προϊόντων οικοτεχνίας που παράγονται από μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας ιδίας παραγωγής και δεν κατέχουν οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου.


Τα προϊόντα αυτά χωρίζονται σε 2 Κατηγορίες Προϊόντα του εδάφους (γεωργικά προϊόντα)
Και Προϊόντα κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και λοιπά αγροτικά προϊόντα. Οι άδειες που θα δοθούν είναι 50.


Επίσης η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου είναι προσωποπαγής και χορηγείται για την πώληση ειδών που δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή. Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο στο οποίο δεν έχει χορηγηθεί άλλη άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου. Οι άδειες που θα δοθούν είναι 23.


Σε κάθε φυσικό πρόσωπο επιτρέπεται η κατοχή μίας μόνο από τις παραπάνω άδειες παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή. Εφόσον ο πωλητής κατέχει, για οποιονδήποτε λόγο, περισσότερες από μία άδειες θεωρείται σε ισχύ μόνο αυτή που αποκτήθηκε πρώτη, ενώ οι υπόλοιπες θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες


Λόγω της «νησιωτικότητας» όπως αυτή προσδιορίζεται στον καταστατικό χάρτη της χώρας και επομένως των πολλαπλών ιδιαιτεροτήτων που απορρέουν από αυτή, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως κατ’ εξοχήν νησιωτική, καταβάλει προσπάθεια για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Η πολιτική αυτή επεκτείνεται σε όλους τους τομείς προκειμένου να δοθεί έμφαση στη ντόπια παραγωγή γεγονός που συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και συντείνει στην κοινωνική συνοχή, στην ενδυνάμωση των επί μέρους «μικροοικονομιών» των νησιών αλλά και εν γένει στο τουριστικό προϊόν.

Ως εκ τούτου, θα εξετάζονται αιτήματα για χορήγηση νέων αδειών που προέρχονται μόνο από παραγωγούς και επαγγελματίες με έδρα – τόπο παραγωγής τα νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.


Τα προϊόντα που δύνανται να πωλούν οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου είναι:
1. Προϊόντα του εδάφους (γεωργικά προϊόντα) α) Καρποί δέντρων. β) Κηπευτικά προϊόντα. γ) Λαχανικά. δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού. ε) Τυποποιημένο ελαιόλαδο. στ) Εμφιαλωμένος οίνος. ζ) Προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) της παρ. 5 του άρθρου του Ν. 2969/2001 (Α’́ 281). η) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία.

θ) Πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου. ι) Προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20του άρθρου 2 του Ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.


2. Προϊόντα κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και λοιπά αγροτικά προϊόντα.α) Αυγά. β) Νωπά σφάγια πουλερικών και κουνελιών. γ) Αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και νόμιμα λειτουργούσες μονάδες. δ) Γαλακτοκομικά προϊόντα. ε) Νωπά αλιευτικά προϊόντα ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. στ) Τυποποιημένο μέλι.
Τα προϊόντα που δύνανται να πωλούν οι επαγγελματίες πωλητές υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου είναι:

Κατηγορία Α (6 νέες άδειες)
α) Καρποί δένδρων. β) Κηπευτικά προϊόντα. γ) Λαχανικά. δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού ε) Συσκευασμένο ελαιόλαδο. στ) Εμφιαλωμένος οίνος. ζ) Προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’2468), με τους όρους και τιςπροϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα. η) Αυγά. θ) Νωπά σφάγια πουλερικών και κουνελιών. ι) Αλλαντικά και παρασκευάσματα κρέατος. ια) Γαλακτοκομικά προϊόντα.ιβ) Τυποποιημένο μέλι.ιγ) Ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη.ιδ) Είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης.

Κατηγορία Β (2 νέες άδειες)
α) Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

Κατηγορία Γ (2 νέες άδειες)
α) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία.


β) Πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου.
γ) Γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.

Κατηγορία Δ (8 νέες άδειες)
α) Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη (fauxbijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο και άλλα είδη χαρτιού.

Κατηγορία Ε (5 νέες άδειες)
Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.
Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου που δραστηριοποιούνται στο πλανόδιο εμπόριο μπορούν να δραστηριοποιούνται σε μία μόνο από τις κατηγορίες Α έως Ε ή συνδυαστικά στις κατηγορίες Α ΚΑΙ Γ.


Η άσκηση πλανοδίου εμπορίου δεν επιτρέπεται σε Δημοτικές Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, ενώ η προκήρυξη δίνει το δικαίωμα δραστηριοποίησης εντός των ορίων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα:


Στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου εκτός των Δημοτικών Κοινοτήτων Ρόδου, Κρεμαστής, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Ιαλυσού και Κω καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων εκτός των Δημοτικών Κοινοτήτων Μυκονίων, Νάξου, Πάρου και Ερμουπόλεως.


Για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, οι κάτοχοι άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση, που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης, μπορούν να παραμένουν στάσιμοι στο ίδιο σημείο, μέσα στα όρια του ίδιου δήμου, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των ανωτέρω πληθυσμιακών περιορισμών. Με απόφαση του οικείου δήμου καθορίζονται η μέγιστη χρονική διάρκεια της στάσιμης παραμονής, η συχνότητα αυτής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 
Ρεπορτάζ