Δομές αστέγων θα δημιουργήσει σύντομα ο Δήμος Ρόδου
Δωδεκάνησα
08/04/2021

Ενέργειες για τη δημιουργία Δομών Αστέγων στη Ρόδο έχει ξεκινήσει ο Δήμος, κάτι που καταδεικνύει ότι, εν μέσω πανδημίας, υπάρχει αυτό το πρόβλημα και εδώ.

Συγκεκριμένα, προχθές, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ) του Δήμου Ρόδου, ο οποίος θα είναι και ο τελικός δικαιούχος, οι ενέργειες από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής για την κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης Δομών Αστέγων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.  Αυτές, θα αφορούν στη λειτουργία ανοιχτού κέντρου ημέρας για φιλοξενία 50 αστέγων και υπνωτηρίου 20 θέσεων  και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 701.000,00 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023.

Κατά τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος του ΔΟΠ, κ. Γιώργος Τριάντος, έθεσε υπόψη των μελών, καταρχάς την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την «έγκριση χάρτας δικαιωμάτων των αστέγων», όπως επίσης και έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα «ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευάλωτη ομάδα αστέγων». Ακόμη,έγγραφο του Δημάρχου Ρόδου, κ. Αντώνη Καμπουράκη, με το οποίο αιτείται τη χρηματοδότηση Δομών Αστεγίας από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ν. Αιγαίου 2014-2020. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, όσον αφορά το ανοιχτό κέντρο ημέρας, αυτό θα στελεχώνεται από κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή, διοικητικό υπάλληλο  καθώς και έναν υπάλληλο γενικών καθηκόντων. Το υπνωτήριο θα στελεχώνεται επίσης με τις ίδιες ειδικότητες αλλά θα προστεθούν ένας ψυχολόγος και ένας φύλακας.

Πηγή: www.rodiaki.gr