ΤΕΕ Δωδεκανήσου: Οι προτάσεις σε συνεργασία με τον ΣΑΔ για το χωροταξικό πλαίσιο της ΠΝΑΙ
Δωδεκάνησα
30/04/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΔ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΜΠΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΝΑΙ

 

Οι προτάσεις του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, επί της διαβούλευσης της ΣΜΠΕ για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΠΝΑι κατατέθηκαν προς το ΥΠΕΝ και την ΠΝΑΙ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, τις Μόνιμες Επιτροπές Κω-Καλύμνου-Καρπάθου και τους αρμόδιους Τομείς του ΤΕΕ Δωδεκανήσου.

Οι προτάσεις κατέθηκαν εμπρόθεσμα, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή, μέλη της οποίας ήταν ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου κ. Αντώνης Γιαννικουρής, η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Δωδεκανήσου κα Μαρίζα Χατζηλαζάρου, ο Πρόεδρος του ΣΑΔ κ. Γιώργος Σκιαδόπουλος, οι Πρόεδροι των Μονίμων Επιτροπών Κω, Καλύμνου και Καρπάθου κ. Γιώργος Χρυσουλάκης, κα Ευαγγελία Μπιλλήρη και κ. Νίκος Μπερτζουάνης αντίστοιχα, ο Τομεάρχης Χωροταξίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Σωτήρης Αριστείδου, ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος κ. Γεράσιμος Παρασκευάς και η Τομεάρχης Οδικής Ασφάλειας κα Βαρβάρα Στεφανίδου.

Αναλυτικά οι προτάσεις, όπως κατατέθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 244/19-04-2021 εγγράφο προς το ΥΠΕΝ και την ΠΝΑι:

«Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) είναι σχέδια στρατηγικού χαρακτήρα τα οποία καθορίζουν τις βασικές προτεραιότητες και στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη σε επίπεδο της Περιφέρειας και δίνουν τις κατευθύνσεις για τη χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων και υπηρεσιών διοικητικής, κοινωνικής και τεχνικής υποδομής.

Η υπό εξέταση μελέτη “Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ” ανατέθηκε το 2013 και αφορά την προγραμματική περίοδο 2017-2021(συνολικά 15 έτη) με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής την πενταετία 2017-2021 η οποία έχει παρέλθει χωρίς να έχουν ενσωματωθεί κρίσιμα ζητήματα που ανέκυψαν μέσα από την οικονομική κοινωνική και υγειονομική κρίση και μακροπρόθεσμο ορίζοντα τη δεκαετία 2022-2031 που πρέπει κατ’ αναλογία να εμπλουτιστεί και να επεκταθεί μέχρι το 2036.

Απαιτείται έλεγχος τροποποίηση και επικαιροποίηση της μελέτης που παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις και αστοχίες με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες του συμπλέγματος των νησιών της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου, γεγονός που καθιστά μη βιώσιμο το να τεθούν υπό καθεστώς οριζόντιων και εφαρμοστέων μέτρων που θα προκαθορίσουν και δεσμεύσουν την αναπτυξιακή πορεία τους για την επόμενη δεκαετία.

Επομένως απορρίπτουμε κάθε μορφή οριζόντιας και καθολικής κατεύθυνσης σχετικά με αρτιότητες, όρους δόμησης, αποστάσεις κτισμάτων από ρέματα ή αιγιαλό με δεσμευτικό χαρακτήρα για τα νησιά μας.

Προτείνουμε να ισχύσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και οι αναφορές που γίνονται στα κεφάλαιο 4.9.1 «Θαλάσσιος και παράκτιος χώρος» (σελ293) και 4.11.7 «Κλιματική αλλαγή» (σελ317) της ΣΜΠΕ να έχουν χαρακτήρα γενικών κατευθύνσεων για τα υποκείμενα και υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού απαλείφοντας κανονιστικές διατάξεις, ειδάλλως η πλειοψηφία των εκτάσεων εκτός σχεδίου θα παραμείνει αδόμητη, γεγονός που συνεπάγεται τον εξανεμισμό των υφιστάμενων περιουσιών των συμπολιτών μας με ανατροπή και φρένο στην αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας των νησιών μας.