Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Δωδεκανήσου
Δωδεκάνησα
28/09/2021

Στην Κω σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:30 συνήλθε το νέο Δ.Σ όπως προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές του Σωματείου μας που έγιναν στις 17 Σεπτεμβρίου 2021,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 05/ 2021 Απόφαση Διάταξης του Ειρηνοδικείου και των σχετικών διατάξεων περί περιορισμού του covid-19, έπειτα από πρόσκληση του πρώτου
πλειοψηφήσαντος συμβούλου Παπαβασιλείου Κων/νου, σε Τακτική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την κατανομή αξιωμάτων.
Α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα του καταστατικού του Σωματείου και έπειτα από ψηφοφορία συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παπαβασιλείου Κων/νος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαιμάκης Εμμανουήλ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Γκανάτσα Κων/να
ΤΑΜΙΑΣ: Ουζουνίδου Μαργαρίτα
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ρώτας Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ: Αλεξανδρής Αλέξανδρος
ΜΕΛΟΣ: Κατσάνος Χρήστος

Β. Για την Ελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων εκλέχθηκαν :

1. Κανδυλης Παναγιώτης
2. Μαραβέλιας Μάρκος
3. Τσαχουργιανιδης Παναγιώτης
Γ. Αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων εκλέχτηκαν με
σειρά προτίμησης :
1. Παπαβασιλείου Κων/νος
2. Ζαιμάκης Εμμανουήλ
3. Ουζουνίδου Μαργαρίτα
4. Δράκος Γεώργιος
5. Ρώτας Ιωάννης
6. Μπουνοβόλιας Ιωάννης