Σημαντική συνεργασία του ΔΙΙΚ με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κοινωνικά
05/07/2022

Ανακοινώνεται η συνεργασία του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,στον τομέα Ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας.

Προοπτική της συνεργασίας είναι η ίδρυση “Διεθνούς Ιπποκρατείου Ακαδημίας “,με στόχο την εκπαίδευση ,επιμόρφωση και κατάρτιση Ιατρών, στις Ιπποκρατικές αρχές και τις σύγχρονες μεθόδους της Ιατρικής Επιστήμης .

Περαιτέρω η συνεργασία θα επεκταθεί ΄και στην σύσταση Ερευνητικής Ομάδας για την υλοποίηση μελετών ,ερευνών και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,ακόμα και προγραμμάτων οργανισμών και φορέων που επιχορηγούν αυτές τις δράσεις .

Ακολουθεί η  σχετική επιστολή του Ευρωπαίου Πανεπιστημίου Κύπρου.