Β ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου: Εκπαιδευτικοί - δικαστικοί συμπαραστάτες
Κοινωνικά
20/04/2024

Υπάρχει μια κατηγορία εκπαιδευτικών , μονίμων και αναπληρωτών οι οποίοι έχουν
αδέλφια ΑμεΑ. ‘Οταν οι γονείς αυτών των ατόμων φύγουν από την ζωή ή είναι
ηλικιωμένοι , με προβλήματα υγείας και αδυνατούν να τα φροντίζουν, με δικαστική
απόφαση ορίζονται τα αδέλφια αυτών των ΑμεΑ υπεύθυνα για την επιμέλειά τους
(Δικαστικοί συμπαραστάτες).
Σε αυτές τις περιπτώσεις , για τους δικαστικούς συμπαραστάτες υπάρχει μέριμνα σε
όλο τον δημόσιο τομέα να συμπεριλαμβάνεται στα κοινωνικά κριτήρια η επιμέλεια των
ΑμεΑ , πλην των εκπαιδευτικών.
Για την συμπλήρωση των πινάκων των αναπληρωτών, ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα
και μοριοδότηση για τους εκπαιδευτικούς με συζύγους ή τέκνα Αμεα, δεν υπάρχει
καμιά μοριοδότηση για αυτούς που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες
αδελφιών. Αυτό τους στερεί την δυνατότητα να υπηρετούν στον τόπο κατοικίας τους
ώστε να μπορούν να φροντίζουν και τα ΑμεΑ αδέλφια τους γεγονός που συνεπάγεται
ένα τεράστιο οικονομικό και ψυχικό κόστος. Αποτελεί κατάφωρη αδικία να
αναγνωρίζει μεν ο νόμος ειδική άδεια αναπηρίας, αλλά να μην αναγνωρίζει οτι
ανήκουν και τα αδέλφια ΑμεΑ σε ειδική κατηγορία όπως οι σύζυγοι ή τα τέκνα Αμεα.
Κατάφωρη αδικία είναι να υπάρχει μοριοδότηση σε άλλες προκηρύξεις του Δημοσίου
αλλά όχι ως εκπαιδευτικοί καθώς σε άλλες προκηρύξεις πλην αυτές των
εκπαιδευτικών. Τα άτομα με αδέλφια με αναπηρία των οποίων έχουν την δικαστική
συμπαράσταση και επιμέλεια, πρέπει συμπεριλαμβάνονται σε ειδική κατηγορία
παρόμοια με τους γονείς παιδιών Αμεα και να λαμβάνουν ειδική μοριοδότηση.
Υπάρχει και σχετική γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη που επισημαίνει την
αδικία σε βάρος των εκπαιδευτικών που είναι δικαστικοί συμπαραστάτες αδελφιών
τους και την ανάγκη συμπερίληψης της ομάδας αυτής στα θετικά μέτρα προστασίας
των ατόμων Αμεα.
Οφείλει άμεσα το ΥΠΑΙΘΑ να προβεί στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε
να αρθεί αυτή η αδικία. Αποτελεί τεράστιο ζήτημα που πρέπει να προσεγγίσει με
ανθρωπιά και κοινωνική αλληλεγγύη. Εκπαιδευτικοί που φροντίζουν ΑμεΑ , είτε είναι
σύζυγοι ,γονείς , παιδιά ή αδέλφια , να λαμβάνουν γενναία μοριοδότηση στους
διορισμούς και στις υπηρεσιακές τους μεταβολές( μεταθέσεις -αποσπάσεις ) και
τέτοιες διευκολύνσεις ώστε ανεμπόδιστα να μπορούν να φροντίζουν τους συγγενείς
τους ΑμεΑ. Αυτό γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό με δεδομένη την ανυπαρξία κοινωνικών
δημόσιων δομών που θα μπορούσαν να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα
ολοκληρωμένα , δωρεάν και με αποκλειστική ευθύνη του κράτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΙΑΡΑΣ                             ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΜΗ