Στο 16,7% η ανεργία τον Οκτώβριο, ευάλωτες οι γυναίκες
Κοινωνικά
16/01/2021

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2020, ανήλθε σε 993.934 άτομα. Από αυτά 527.387 (ποσοστό 53,06%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 466.547 (ποσοστό 46,94%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 360.439  (ποσοστό 36,26%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 633.495  (ποσοστό 63,74%). 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2020, ανήλθε σε 49.775 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 15.775 (ποσοστό 31,69%) και οι γυναίκες σε 34.000  (ποσοστό 68,31%). 

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ,  για τον μήνα Οκτώβριο 2020,  (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 166.035 άτομα, από τα οποία οι 151.974 (ποσοστό 91,53%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 14.061 (ποσοστό 8,47%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 70.119 (ποσοστό 42,23%)  και οι γυναίκες σε 95.916  (ποσοστό 57,77%). 

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 137.254  (ποσοστό 82,67%) είναι κοινοί, 3.057 (ποσοστό 1,84%) είναι οικοδόμοι, 14.061 (ποσοστό 8,47%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 2.689 (ποσοστό 1,62%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 8.496 (ποσοστό 5,12%) είναι εκπαιδευτικοί, και 478 (ποσοστό 0,29%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2020

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

1.030.411

1.043.709

13.298

1,29%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

161.270

166.035

4.765

2,95%

 

 

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2019

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

983.200

1.043.709

60.509

6,15%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

105.165

166.035

60.870

57,88%

 

 

 

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Άνδρες

360.439

36,26%

15.775

31,69%

70.119

42,23%

Γυναίκες

633.495

63,74%

34.000

68,31%

95.916

57,77%

Σύνολο

 

993.934

100,00%

49.775

100,00%

166.035

100,00%

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

15-19  ετών

7.918

0,80%

17

0,03%

116

0,07%

20-24  ετών

61.309

6,17%

1.489

2,99%

7.710

4,64%

25-29 ετών

105.078

10,57%

2.241

4,50%

23.141

13,94%

30-44  ετών

356.782

35,90%

12.568

25,25%

72.657

43,76%

45-54 ετών

237.945

23,94%

11.692

23,49%

39.036

23,51%

55-64 ετών

182.231

18,33%

14.930

29,99%

21.426

12,90%

65 ετών και άνω

42.671

4,29%

6.838

13,74%

1.949

1,17%

Σύνολο

 

993.934

100,00%

49.775

100,00%

166.035

100,00%

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Χωρίς εκπαίδευση

 

89.670

9,02%

8.306

16,69%

6.480

3,90%

Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

277.263

27,90%

19.477

39,13%

35.581

21,43%

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

460.959

46,38%

17.887

35,94%

78.471

47,26%

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

166.042

16,71%

4.105

8,25%

45.503

27,41%

Σύνολο

 

993.934

100,00%

49.775

100,00%

166.035

100,00%

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Έλληνες Υπήκοοι

 

868.864

87,42%

42.529

85,44%

150.638

90,73%

Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης

21.947

2,21%

1.256

2,52%

2.857

1,72%

Υπήκοοι τρίτων χωρών

103.123

10,38%

5.990

12,03%

12.540

7,55%

Σύνολο

 

993.934

100,00%

49.775

100,00%

166.035

100,00%

 

πηγή: capital.gr