Δώδεκα χρόνια νωρίτερα μπορούν να βγουν στη σύνταξη περισσότερες από δώδεκα χιλιάδες μητέρες. Αυτό μπορεί να γίνει, χρησιμοποιώντας τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.