Χορήγηση ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος
Κοινωνικά
28/07/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 ΚΥΑ(ΦΕΚ 3088/24-07-2020/Τ.Β΄) για τη συνέχιση του Προγράμματος «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν.4508/2017(Β΄ 474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

        Οι προς εξέταση δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

1)Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τους

2)Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι

μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.

3)Εισοδηματικά κριτήρια

        Τα αιτήματα θα εξετάζονται από την τριμελή επιτροπήπου συστήθηκε με την υπ’ αρ. 2009/7-10-2019 απόφαση Δημάρχου Κω (ΑΔΑ:ΩΘ11ΩΛΕ-971) και απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του Δήμου, της ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν καθημερινά στα τηλέφωνα 22420-21502 & 22420-49514 καινα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου στην οδό Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών 3 – Προέκταση Κανάρη, περιοχή Λάμπη.

 

Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

 

ΚΑΝΤΑΡΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ