ΔΕΔΔΗΕ Κω: Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 20-02-2023
Κως
17/02/2023

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 20-02-2023 ημέρα Δευτέρα από 08:00 έως 13:00 στο Πυλί και κατά μήκος της επαρχιακής οδού από τη στροφή για Μαρμάρι έως και και την Αντιμάχεια στη στροφή για το κάστρο της Αντιμάχειας στο νησί της Κω.

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στις 08:00 και στις 13:00 στις Περιοχές κατά μήκος της επαρχιακής οδού από την είσοδο της πόλης της Κω έως και την Αντιμάχεια στη στροφή για το κάστρο της Αντιμάχειας , στο Πυλί , καθώς και στην Πόλη της Κω ,Λάμπη, Φάρο, Πελεζίκι στο νησί της Κω.

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 20-02-2023 ημέρα Δευτέρα από  08:00 έως  13:00 στο Πυλί και κατά μήκος της επαρχιακής οδού από τη στροφή για  Μαρμάρι  έως και και την Αντιμάχεια στη στροφή για το κάστρο της Αντιμάχειας στο νησί της Κω.

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες  διακοπές  ηλεκτρικού ρεύματος στις  08:00 και στις  13:00 στις Περιοχές  κατά μήκος της επαρχιακής οδού από την είσοδο της πόλης της Κω έως και την Αντιμάχεια στη στροφή για το κάστρο της Αντιμάχειας , στο Πυλί  , καθώς και στην Πόλη της Κω ,Λάμπη, Φάρο, Πελεζίκι   στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

 

 

Ν. Ι. Θεοφιλίδης
Διευθυντής Περιοχής Κω