ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Δευτέρα 6-3-2023
Κως
04/03/2023

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί  διακοπή  ηλεκτρικού ρεύματος την 6-3-2023 ημέρα Δευτέρα  από  8:00 έως  08:30 και 13:00 εως 13:30 στις Περιοχές  Μαρμάρι, Κανάλι, Τιγκάκι, Αγ. Ιωάννης Ζιιπάρι.

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 6-3-2023 ημέρα Δευτέρα από 8:00 έως 13:30 στις Περιοχές Αγ. Ιωάννης , Σελβέρι και
Ζιζιφια πριν το Τιγκάκι στο νησί της ΚΩ .

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

 

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

Atsas building materials
Spirou Hardware Shop
Karoulias