Έπαρχος Κω : Eπεμβάσεις στο οδικό τμήμα κόμβου Πελεζίκι το Σάββατο 18/03/2023
Κως
17/03/2023

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Επέκταση και αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Κω»  θα υπάρξουν  επεμβάσεις στο οδικό τμήμα κόμβου Πελεζίκι το Σάββατο 18/03/2023 και έπεται συνέχεια .

Φορέας υλοποίησης του παραπάνω έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Παρακαλούμε για την αυξημένη προσοχή των χρηστών οδών στις περιοχές επέμβασης και την τήρηση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.                                                           Ο ‘Επαρχος Κω -Νισύρου