Εγκρίθηκε ο ισολογισμός των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020
Κως
28/03/2023

Την εισήγηση για το θέμα του ισολογισμού έκανε ο αντιδήμαρχος, Αλέξανδρος Χρυσόπουλος. Το 2020 υπήρχαν συμβάσεις και νέα έργα που προσπαθήσαμε να τα τρέξουμε, υπήρχαν όμως καθυστερήσεις λόγω του κορωνοϊού τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ αυξήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου κατά 2 εκ. ευρώ. Αυτό το νούμερο προέρχεται απ’ τις συμβάσεις και τα συσσωρευμένα ποσά. Πήραμε την απόφαση και διαγράψαμε 8 εκ. απαιτήσεις των ορκωτών για να γίνει πιο ρεαλιστικός ο ισολογισμός ενώ τα έσοδα μας ήταν ζημιωμένα κατά 2 εκ ευρώ, αυτό έχει να κάνει με την πολιτική που εφαρμόσαμε και εμφανίζεται στην εικόνα του ισολογισμού πρόσθεσε.

Ρεπορτάζ