Ο Δήμος Κω καλεί τους δημιουργούς έργων τέχνης, για άδεια θέσης δραστηριοποίησης
Κως
29/06/2020

Δελτίο τύπου Δήμου Κω

Ο Δήμος Κω καλεί τους δημιουργούς έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και γενικότερα έργων πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους δημιουργίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια θέσης δραστηριοποίησης, να υποβάλουν αίτηση έως 06/07/2020 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την ανανέωση υφιστάμενων ή την χορήγηση νέων διοικητικών αδειών γιατις θέσεις δραστηριοποίησης που έχουν οριστεί με την αριθμ. 181/2017 απόφαση του.Δημ. Συμβ. στα όρια του Δήμου Κω, όπου θα μπορούν να διαθέτουν τα καλλιτεχνήματα και τα χειροτεχνήματά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α΄).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραίτητα να κατέχουν την σχετική βεβαίωση ιδίας δημιουργίας από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς πιστοποίησης για το είδος της δραστηριότητας τους.

Η διάρκεια των αδειών είναι για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης αυτών.

Για κάθε σχετική λεπτομέρεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών, Ακτή Κουντουριώτη 23 (έμπροσθεν Λιμεναρχείου Κω) τηλ.: 2242025462 για τις θέσεις της Δημοτικής Κοινότητας Κω και στα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων για τις αντίστοιχες θέσεις της χωρικής τους αρμοδιότητας: 1) Ασφενδιού (Ζηπάριτηλ: 2242360012-13), 2) Πυλίου  (τηλ.: 2242041204-41333),  3) Καρδάμαινας (τηλ.: 2242091208), 4) Κεφάλου (τηλ.:2242071208),  5) Αντιμάχειας (τηλ: 2242360161).

 

Γραφείο Τύπου