ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος 02-07-2020
Κως
01/07/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

O ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών,

θα πραγματοποιηθούν ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΕΣ  διακοπές  ηλεκτρικού ρεύματος την02-07-2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗστις08:00και στις14:00 στις περιοχές, Ζηπάρι, Τιγκάκι, Μαρμάρι, Πυλί, Αντιμάχεια, Καρδάμαινα και στην Πόλη της Κω, στο νησί της Κω.

 Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν.Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω