Έρχονται πρόστιμα για τη μη αποστολή αποδείξεων στο e-send
Οικονομία
28/10/2022

 

Περισσότερα από 170.000 ηλεκτρονικά μηνύματα σε ισάριθμες επιχειρήσεις που δεν διαβιβάζουν τις αποδείξεις που εκδίδουν στο ηλεκτρονικό σύστημα e-send έχει αποστείλει η φορολογική διοίκηση

Περισσότερα από 170.000 ηλεκτρονικά μηνύματα σε ισάριθμες επιχειρήσεις που δεν διαβιβάζουν τις αποδείξεις που εκδίδουν στο ηλεκτρονικό σύστημα e-send έχει αποστείλει η φορολογική διοίκηση. Οι επιχειρήσεις καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη διαβίβαση, καθώς από τις 31 Οκτωβρίου θα επιβάλλονται πρόστιμα αλλά και «λουκέτα». Ωστόσο, οι επιχειρήσεις κάνουν λόγο για αδυναμία αποστολής των στοιχείων, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ψηφιακά και τεχνικά προβλήματα στη διαδικασία διαβίβασης, πράγμα που εγκυμονεί κινδύνους άδικων κυρώσεων.

Σημειώνεται ότι το 70% των επιχειρήσεων αποστέλλει τα δεδομένα των λιανικών πωλήσεων το αργότερο εντός 24 ωρών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Οι επιχειρήσεις εστίασης που διαθέτουν 110.000 ταμειακές θα πρέπει να στέλνουν στοιχεία αποδείξεων κάθε τρεις ώρες, ενώ τα πρατήρια υγρών καυσίμων με 13.500 ταμειακές κάθε μία. Στα ηλεκτρονικά μηνύματα που έχει αποστείλει η ΑΑΔΕ αναφέρονται τα εξής:

«Από έλεγχο των υπηρεσιών μας διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) σας, δεν διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ. Σας ενημερώνουμε, ότι από την 31η.10.2022 κι εφεξής, η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ των δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ επισύρει τις κυρώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας από 48 ώρες έως 10 ημέρες. Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης. Εάν έχετε ήδη εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή σας, παρακαλούμε μη λάβετε υπόψη το παρόν μήνυμα».

Από 31 Οκτωβρίου – Μήνυμα από την ΑΑΔΕ σε 170.000 επιχειρήσεις.

 

Για τις παραβάσεις προβλέπονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

 

• Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

 kathimerini.gr

• Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος