Να θέσει «φρένο» στην αυθαιρεσία παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας επιχειρεί ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ
Οικονομία
01/11/2022

«Φρένο» στην αυθαιρεσία παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας επιχειρεί να θέσει με εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία του, που κοινοποιείται και στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Δωδεκανήσου κ. Γιάννης Πάππου, «θύμα» και ο ίδιος αθέμιτων πρακτικών.
Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ (θα ακολουθήσουν κι άλλοι καταναλωτές) προσέφυγε κατά της εταιρείας «Volton» ως συνδρομητής του προνομιακού «δήθεν» πακέτου σταθερού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας ”Volton Unique Flat 22 12 μήνες” για την αναπροσαρμογή, μονομερώς, της χρέωσης και με ενημέρωση στα «ψιλά γράμματα» λογαριασμού της…
Η εταιρεία αξιοποίησε δήθεν πρόβλεψη του Κανονισμού Προμήθειας που στο άρθρο 30 αναφέρεται ότι ο προμηθευτής μπορεί να προχωρά σε μονομερή αλλαγή όρων της σύμβασης, εάν αυτό προβλέπεται στη σύμβαση.
Προϋπόθεση για μια τέτοια τροποποίηση είναι να έχει περάσει ένα εξάμηνο από την υπογραφή της σύμβασης και να ειδοποιηθεί ο καταναλωτής τουλάχιστον 60 ημέρες πριν την αλλαγή, ώστε να μπορεί να επιλέξει άλλο πρόγραμμα ή άλλο προμηθευτή.
Στη ΡΑΕ έχουν καταχωρηθεί πολλές καταγγελίες καταναλωτών σχετικά με μονομερή τροποποίηση συμβάσεων εκ μέρους προμηθευτών και αυτή του κ. Πάππου είναι η πρώτη από την Ρόδο.
Πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι ο αριθμός των σταθερών τιμολογίων που έχουν στο πελατολόγιό τους οι εναλλακτικοί πάροχοι είναι μικρός, δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτές προτιμούσαν πάντα να “πουλάνε” στους καταναλωτές κυμαινόμενα τιμολόγια ώστε να εμφανίζονται φθηνότερα από εκείνα της ΔΕΗ.
Πρόκειται για ακόμη μια πρακτική προμηθευτή, που προσέφερε ιδιαιτέρως ελκυστικούς όρους και, εν συνεχεία, τους αναθεώρησε και είναι πασιφανές πως πρόκειται για μια καταχρηστική στρατηγική
Ο κ. Πάππου, όπως 30 περίπου ακόμη επιχειρηματίες στη Ρόδο είχε υπογράψει με την Volton σύμβαση 12μηνης διάρκειας με το πρόγραμμα ”Volton Unique Flat 22 12 μήνες”.
Ξαφνικά, χωρίς καμία ενημέρωσή του, ούτε του εκπροσώπου της εταιρείας στη Ρόδο, για να ενημερώσει σχετικά, η Volton άλλαξε μονομερώς τη συμφωνηθείσα τιμή χρέωσης της κιλοβατώρας από 0,1615 προοδευτικά στο ποσό των € 0,25195/kWh και € 0,25196/kWh και στη συνέχεια στο ποσό των € 0,3772/kWh!!
Η ενημέρωση της αλλαγής έγινε δήθεν με αναγραφή σε λογαριασμό αλλά η μονομερής αλλαγή σε ουσιώδεις όρους μιας εμπορικής συμφωνίας δεν είναι δυνατόν να γίνεται εν κρυπτώ, στα ψιλά γράμματα ενός λογαριασμού.
Η ενημέρωση δεν έγινε με τρόπο που θα την έκανε κατανοητή, αφού η Volton χρησιμοποίησε στον λογαριασμό την ίδια γραμματοσειρά, πλαίσιο, χρώματα και τοποθέτησε το κείμενο σε χώρο τον οποίο χρησιμοποιεί για διάφορες λιγότερο σημαντικές ενημερώσεις, με αποτέλεσμα να μην συνειδητοποιεί ο πελάτης τη βαρύτητα της εν λόγω ενημέρωσης.
Στην εξώδικη δήλωση του ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ αναφέρει και τα εξής:
«Όπως αντιλαμβάνεσθε, για την αυθαίρετη και παράνομη αυτή προοδευτική μάλιστα αύξηση της τιμής από ποσό € 0,16150/kWh, ανήλθε στο ποσό των € 0,25195/kWh και € 0,25196/kWh και στη συνέχεια στο ποσό των € 0,3772/kWh ούτε μας ενημερώσατε, ούτε μας προειδοποιήσατε, ούτε έχει προηγηθεί οιαδήποτε επικοινωνία, είτε ενημερωτικό έγγραφο έχει υπογραφεί δήλωση αποδοχής της ανωτέρω μονομερούς από πλευράς σας αλλαγής, ώστε να αναζητήσουμε άλλο πάροχο, μετά την αντισυμβατική θρασύτατη συμπεριφορά σας, έχοντας με τον τρόπο αυτό υπερδιπλασιαστεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ενώ ταυτόχρονα μας έχετε στερήσει το δικαίωμα και πλεονέκτημα της επιδοτήσεως από την πολιτεία επί της αξίας των λογαριασμών μας, αφού αυτοί, εμφανίζονται – σύμφωνα με την σύμβαση που συνυπογράψαμε – ως δήθεν με κλειστό σταθερό τιμολόγιο». Πηγή:www.dimokratiki.gr