ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
Οικονομία
14/12/2022

Ψηφιακά, μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr) οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν πλέον να υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές και αιτήματα αναστολής
ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών κατά πράξεων, που εκδίδονται από:

• Τα Ελεγκτικά Κέντρα
• Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)
• Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ)
• Τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ)

 

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (A. 1165/2022):

Από 29.11.2022 προαιρετικά (και ειδικά για τις ΔΟΥ Α-Β΄ και Β΄ Τάξης από (15.12.2022) και από την 01.02.2023 υποχρεωτικά, υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet:

 

• Οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής του άρθρου 63 ΚΦΔ
• Το σύνολο των εγγράφων και δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την ενδικοφανή προσφυγή
• Υπομνήματα και επιπρόσθετα στοιχεία, που κατατίθενται μετά την αρχική
υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, καθώς και τυχόν αιτήσεις αναστολής της προθεσμίας εξέτασης της υπόθεσης
• Τυχόν παραίτηση από την ενδικοφανή προσφυγή και το αίτημα αναστολής 

Επιπλέον, μέσω της ίδιας ψηφιακής εφαρμογής, ο ενδιαφερόμενος θα
ενημερώνεται άμεσα για όλα τα στάδια εξέτασης της υπόθεσής του (παραλαβή
προσφυγής από τη φορολογική αρχή και διαβίβασή της στη ΔΕΔ, έκδοση
απόφασης, είδος απόφασης κλπ.)

H ψηφιακή υποβολή παραμένει προαιρετική μόνο για τους κατοίκους εξωτερικού, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων τους.