ΕΝΦΙΑ: ποιοι δικαιούνται πλήρη απαλλαγή Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται έκπτωση 50%
Οικονομία
27/07/2020

Ραντεβού στον σταθερό, γνώριμο χρόνο, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου,δίνουν και φέτος με τον ΕΝΦΙΑ οι πολίτες.

Ως είθισται όλα αυτά τα χρόνια, τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων αναμένεται να αναρτηθούν στην εκπνοή του επόμενου μήνα.

Η πληρωμή του φόρου θα αρχίσει στο τέλος Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί έως και τον Φεβρουάριο του 2021, σε έξι δηλαδή δόσεις. Πολλοί φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν το 50% ή και θα έχουν πλήρη απαλλαγή. Για να χορηγηθεί έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει:

- Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων να μην υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά και η αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ για τον έγγαμο με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ για τον έγγαμο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.