"Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κω
Περιφέρεια
09/09/2020

Επαρχείο Κω-Νισύρου 

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κο Γιώργο Χατζημάρκο η τροποποίηση της πράξης

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κο Γιώργο Χατζημάρκο η τροποποίηση της πράξης "Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κω με κωδικό ΟΠΣ 5027188 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Νότιο Αιγαίο 2014-2020". Προβλέπεται η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών του Ακτινολογικού και του αιματολογικού τμήματος, καθώς και της καρδιολογικής κλινικής και των ορθοπεδικών χειρουργείων, του Κ.Υ.-Γ.Ν Κω.