Επαρχείο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο έρεισμα της Επαρχιακής Οδού στο τμήμα Κύκλος Αεροδρομίου - Κέφαλος
Περιφέρεια
14/09/2022

Στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Κω»  θα υπάρξουν επεμβάσεις στο έρεισμα της Επαρχιακής Οδού στο τμήμα Κύκλος Αεροδρομίου - Κέφαλος.

Φορέας υλοποίησης του παραπάνω έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Παρακαλούμε για την αυξημένη προσοχή των χρηστών οδών στις περιοχές επέμβασης και την τήρηση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

 

Γραφείου Τύπου