Φωταγωγείται το Διοικητήριο – Επαρχείο!
Περιφέρεια
13/11/2020

Φωταγωγείται το κτίριο του Διοικητηρίου Επαρχείου Κω –Νισύρου. Το έργο θα αναδείξη την ομορφιά της αρχιτεκτονικής του ιστορικού αυτού κτιρίου.Μια συλλογική προσπάθεια του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του Επάρχου Κω- Νισύρου  από κοινού με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κω.

Φωτογραφίες
Ρεπορτάζ