Διαγωνισμοί τριετούς διάρκειας από την Περιφέρεια για τον καθαρισμό ρεμάτων σε 12 νησιά της Δωδεκανήσου, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ
Περιφέρεια
18/11/2020

 Θωρακίζονται έναντι των πλημμυρικών  φαινομένων τα νησιά Κάρπαθος, Κάσος, Κάλυμνος,  Πάτμος, Λέρος, Λειψοί, Αστυπάλαια, Αγαθονήσι, Σύμη, Τήλος, Χάλκη και Μεγίστη

 Στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας με την οποία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζει το κρίσιμηςσημασίας ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας των νησιών της, μέσω της  σύναψης συμβάσεων τριετούς διάρκειας για τους καθαρισμούς τωνρεμάτων, ούτως ώστε να υπάρχουν συνεχώς ενεργές συβάσεις που θα επιτρέπουν την έγκαιρη καιαποτελεσματική προληπτική δράση απέναντι στα έντονακαιρικά φαινόμενα, η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑΙ ενέκρινε την διενέργεια τριών ακόμη διαγωνισμών για τον καθαρισμό ρεμάτων στα νησιά Κάρπαθος, Κάσος, Κάλυμνος,  Πάτμος, Λέρος, Λειψοί, Αστυπάλαια, Αγαθονήσι, Σύμη, Τήλος, Χάλκη και Μεγίστη.

 Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, υπό τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης των έργων:

 «Καθαρισμός ρεμάτων νήσων Καρπάθου και Κάσου για χρονικό διάστημα τριών ετών», προϋπολογισμού 698.055,52 ευρώ (με ΦΠΑ)

  1. «Καθαρισμός ρεμάτων νήσων Καλύμνου, Πάτμου, Λέρου, Αστυπάλαιας, Λειψών και Αγαθονησίου για χρονικό διάστημα τριών ετών», προϋπολογισμού 548.993,04 ευρώ (με ΦΠΑ)
  2. «Καθαρισμός ρεμάτων νήσων Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Μεγίστης για χρονικό διάστημα τριών ετών», προϋπολογισμού 279.798,56 ευρώ (με ΦΠΑ)

 Οι διαγωνισμοί αφορούν στον καθαρισμό των ρεμάτων στα παραπάνω νησιά, καθώς και στην αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών έργων, ώστε αυτά να λειτουργήσουν ανεμπόδιστα για την απορροή των ομβρίων υδάτων και να μειωθούν οι κίνδυνοι από ενδεχόμενη εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των τριών έργων, ύψους 1.526.847,12 ευρώ, καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σημειώνεται ότι ανάλογοι διαγωνισμοί έχουν διενεργηθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και για νησιά των Κυκλάδων, με σκοπό να καλυφθείαντιπλημμμυρικά το σύνολο των νησιών του Νοτίου Αιγαίου.

Το Γραφείο Τύπου