Το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Κω και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής & της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πολιτική
09/01/2022

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, η Διονυσία Τελλή

Αντιπρόεδρος, η Σμαραγδή Παρισίδη και γραμματέας, ο Σοφοκλής Δουδούς

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου στις 10:00, πραγματοποιήθηκε η Ειδική μεικτή συνεδρίαση (Δημαιρεσίες), δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, για την εκλογή προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, μελών Οικονομικής Επιτροπής και μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την πρόσκληση του Προεδρεύοντος Συμβούλου, Παναγιώτη Αβρίθη.

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ  - Εκλογή προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Κω

Για τη θέση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Κω, η Δημοτική Αρχή πρότεινε τη Διονυσία Τελλή.

Δεν υπήρξαν νέες προτάσεις από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης για την ίδια θέση.

Ψηφοφορία επί της πρότασης του προεδρεύοντος δημοτικού συμβούλου, Παναγιώτη Αβριθη, του Σοφοκλή Δουδούς για τη θέση του Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου Κω.

Αποτέλεσμα: Υποψήφιος για τη θέση του Γραμματέως Δημοτικού Συμβουλίου Κω, ο Σοφοκλής Δουδούς

  ‘’Όραμα και Δράση’’ - Επικεφαλής, Ιωάννα Ρούφα:

 ‘’Δεν επιθυμούμε να  δηλώσουμε πρόταση για τη θέση του γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου Κω’’

 ‘’Λαϊκή Συσπείρωση’’- Επικεφαλής, Κική Μακρή

 ‘’Η παράταξή μας δεν ενδιαφέρεται να προτείνει πρόσωπα για τις θέσεις που συνθέτουν το Δημοτικό Συμβούλιο Κω. Απέχουμε από τη διαδικασία εκλογής προεδρείου ΔΣ’’

.............................................

Αποτελέσματα μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Κω

Πρόεδρος: Διονυσία Τελλή

Αντιπρόεδρος: Σμαράγδη Παρισίδη

Γραμματέας: Σοφοκλής Δουδούς

 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ - Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

 Οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής (''Ισχυρή Κως''):

Κωνσταντίνος Ζαχαρός, Σοφοκλής Δουδούς, Κωνσταντίνος Χόνδρος, Παναγιώτης Χατζηχριστοφής, Γεωργία Κασσιώτη, Σταμάτης Καμπουράκης

 Αντιπολίτευση

''Δύναμη Αλλαγής''

 Δαυίδ Γερασκλής,  Σεβαστιανός Μαραγκός, Βάσω Πη, Μηνάς Κιάρης

 ''Όραμα και Δράση''

 Ιωάννα Ρούφα, Ιωσήφ Σαϊτης

 ''Λαϊκή Συσπείρωση''

 Κική Μακρή

 ''Αποκλείετε από τη διαδικασία εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω έναν συνδυασμό που έχει εκλεγεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για πράξη αντιδημοκρατική κι αντιδραστική. Παρόλα αυτά, θα πάρω μέρος στη σχετική ψηφοφορία παρότι η έδρα της παράταξής μας στο Δ.Σ είναι μονήρης.''

Αποτελέσματα μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

Εκλέγονται:

‘’Ισχυρή Κως’’: Κωνσταντίνος Χόνδρος, Παναγιώτης Χατζηχριστοφής, Γεωργία Κασσιώτη

 ‘’Δύναμη Αλλαγής’’: Βάσω Πη, Δαυίδ Γερασκλής

‘’Όραμα & Δράση’’: Ισοψηφία Ιωάννας Ρούφα και Ιωσήφ Σαϊτη (κλήρωση)

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ -  Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κω

 Οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής (‘’Ισχυρή Κως’’)

 Σοφοκλής Δουδούς, Σταμάτης Καμπουράκης, Κωνσταντίνος Χόνδρος, Ιωάννης Καλλούδης, Παναγιώτης Χατζηχριστοφής, Κωνσταντίνος Ζαχαρός

 Προτάσεις  ''Δύναμη Αλλαγής''

Αντώνης Κρητικός, Σεβαστιανός Μαραγκός, Σμαράγδη Παρισίδη, Ευτέρπη Παπαχρήστου

 Προτάσεις  ''Όραμα & Δράση''

Ιωάννης Φραγκούλης, Καλλιόπη Κάννη

 

Αποτελέσματα μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κω

Εκλέγονται: 

''Ισχυρή Κως'': Κωνσταντίνος Χόνδρος, Σταμάτης Καμπουράκης, Σοφοκλής Δουδούς

 ''Δύναμη Αλλαγής'': Σμαράγδη Παρισίδη, Σεβαστιανός Μαραγκός

 ''Όραμα & Δράση'': Καλλιόπη Κάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες
Ρεπορτάζ