ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, «προκαλείτε» το δημοκρατικό αίσθημα λειτουργίας του ΔΣ.
Πολιτική
21/08/2020

   Δ.Α.Προς: κ. Καλλούδη Ιωάννη   Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κω

 Κύριε Πρόεδρε, Με μεγάλη μας έκπληξη και αγανάκτηση, παραλάβαμε την πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. με την δια περιφοράς διαδικασία, για σήμερα 21.08.20. Έκπληξη γιατί είχαν προηγηθεί δύο (2) άγονες προσκλήσεις δια τηλεδιάσκεψης, στις οποίες δεν συμμετείχε ΚΑΜΙΑ παράταξη της μειοψηφίας, αφού επανειλημμένα έχουμε δηλώσει ότι δεν θα συμμετέχουμε σε συνεδριάσεις τέτοιου είδους, πράγμα που έπρεπε να σας προβληματίσει σοβαρά επιτέλους.

Αγανάκτηση γιατί ουσιαστικά «προκαλείτε» το δημοκρατικό αίσθημα λειτουργίας του ΔΣ. όχι μόνο των δημοτικών συμβούλων αλλά και του συνόλου των πολιτών της Κω, οδηγώντας στην τρίτη κατά σειράν συνεδρίαση με άλλο τρόπο, την δια περιφοράς, δηλαδή.

Γιατί άραγε;