ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ:Επειδή η παραφιλολογία και η διαστρέβλωση της αλήθειας είναι σύνηθες φαινόμενο της αντιπολίτευσης, απαντούμε στην κα Ρούφα
Πολιτική
28/08/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ ΣΕ ΟΡΑΜΑ

Επειδή η παραφιλολογία και η διαστρέβλωση της αλήθειας είναι σύνηθες φαινόμενο της αντιπολίτευσης, απαντούμε στην κα Ρούφα με τα παρακάτω:

Η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ προέβη στην Ανακοίνωση πρόσληψης 27 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (ΣΟΧ 2/2020 Αρ. πρωτ 2962/9-12-2019), περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφημερίδες και συγκεκριμένα στην εφημερίδα Το Βήμα της Κω (αρ. φύλλου 697/17-1-2020) και στην εφημερίδα Σταθμός στην Ενημέρωση (αρ. φύλλου 991/16-1-2020). Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την απόφαση πρόσληψης στις 27/2/2020 και το προσωπικό απασχολείται ήδη στην επιχείρηση.  

Επίσης, η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ προέβη στην Ανακοίνωση πρόσληψης 5 ατόμων ειδικότητας ΔΕ οδηγών λεωφορείου (ΣΟΧ 3/2020 Αρ. πρωτ 1465/23-6-2020), περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε σε δύο εφημερίδες του Νομού Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα στην εφημερίδα Το Βήμα της Κω (αρ. φύλλου 2638/18-8-2020) και στην εφημερίδα Ροδιακή (αρ. φύλλου 22572/19-8-2020) και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

            Σταματήστε επιτέλους να παραπλανείτε τους συμπολίτες μας, οι οποίοι τη δεδομένη στιγμή μόνον αυτό δεν έχουν ανάγκη.

 

 

Εκ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.