ΟΡΑΜΑ & ΔΡΑΣΗ:Είναι αδήριτη και επιτακτική ανάγκη να επανέλθει η πολιτική, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός στο δήμο της Κω.
Πολιτική
08/09/2020

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΡΑΜΑ & ΔΡΑΣΗ

Είναι αδήριτη και επιτακτική ανάγκη να επανέλθει η πολιτική, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός στο δήμο της Κω. 

Ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούμε από την πολιτική της φωτογραφίας και του πολιτικού αυτισμού, κατάσταση στην οποία μας έχει οδηγήσει εδώ και ένα χρόνο η δημοτική αρχή είναι να καθίσουμε στα έδρανα του διαλόγου και του δημοτικού συμβουλίου.

Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. 

Πρέπει να διεκδικήσουμε χρήματα για τον τόπο. 

Πρέπει να υλοποιηθούν ΕΡΓΑ .

ΕΡΓΑ πέρα από την αλλαγή μιας λάμπας και τη φύτευση ενός δέντρου, αν αυτά θεωρούνται έργα!

Κυρίες και κύριοι της δημοτική αρχής είναι στον αέρα η 

" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ AT07 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» 

   Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων από τους δήμους ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων- σύμφωνα με την πρόσκληση- δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού.   

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 200.000.000,00 ευρώ(€).

Η τρέχουσα πρόσκληση αφορά:

Α. Στην επανάχρηση ανενεργών εμβληματικών κτιρίων, που βρίσκονται εντός οικισμού. Ως εμβληματικά κτίρια ορίζονται τα κτίρια με «ταυτότητα» ή συμβολικό χαρακτήρα που αποτελούν για κάποιο λόγο τοπόσημο ή σύμβολο....

Β. Την κατασκευή – ανέγερση νέων δημαρχιακών κτιρίων ή/και επέκταση υφιστάμενων...  

 Γ. Την ωρίμανση, ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ειδικών Σχολείων, καθώς επίσης και Δημοτικών Εστιών μαθητών/σπουδαστών/κ.α. 

 Αντίστοιχη πρόσκληση με τα ίδια δεδομένα και προϋπολογισμό είναι ανοιχτή για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και τους Συνδέσμους Αποχέτευσης της Χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον».  

Η παράταξή μας είναι έτοιμη να καταθέσει προτάσεις. 

Επιβάλλεται η  άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου.

Επιβάλλεται οργάνωση και δουλειά.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΡΑΜΑ & ΔΡΑΣΗ