Αντιδρά ο Μάνος Κόνσολας σε ενδεχόμενη αναστολή λειτουργίας των δομών των ΕΛΤΑ σε Αρχάγγελο, Καλυθιές και Λίνδο
Πολιτική
20/10/2023

Την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη αναστολή λειτουργίας των υποκαταστημάτων
και δομών των ΕΛΤΑ στον Αρχάγγελο, στις Καλυθιές και στη Λίνδο, εκφράζει με
παρέμβασή του προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Βουλευτής
Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.
Ο Βουλευτής τονίζει ότι η λειτουργία των καταστημάτων, υποκαταστημάτων και
πρακτορείων των ΕΛΤΑ έχει διαφορετική βαρύτητα στα αστικά κέντρα σε σύγκριση με
τη νησιωτική Ελλάδα και τις δυσπρόσιτες περιοχές.
Υποκαταστήματα και πρακτορεία των ΕΛΤΑ σε χωριά, νησιωτικές, δυσπρόσιτες
και απομακρυσμένες περιοχές αποτελούν σημεία στα οποία οι κάτοικοι αυτών των
περιοχών μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ότι αφορά όχι μόνο την αλληλογραφία αλλά
και τις συναλλαγές τους.
Αποτελούν, μάλιστα, τα μοναδικά σημεία στα οποία μπορεί να γίνει αυτό, σε
αντίθεση με τις αστικές περιοχές που υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.
Όπως αναφέρει ο Μάνος Κόνσολας, η λύση δεν είναι να αναγκάζονται να
διανύουν χιλιόμετρα για να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι αυτών των χωριών στο
πλησιέστερο κατάστημα των ΕΛΤΑ.
Στην Περιφέρεια και κυρίως στις νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές, οι

μετακινήσεις δεν είναι εύκολες.
Ο Μάνος Κόνσολας τονίζει ότι δεν πρέπει να ισχύουν οριζόντια κριτήρια για την
αναδιοργάνωση των ΕΛΤΑ στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές και ζητά να
επανεξεταστεί η όποια πρόθεση ή απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των δομών
των ΕΛΤΑ σε Αρχάγγελο, Καλυθιές και Λίνδο.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του Μάνου Κόνσολα.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς

Κύριο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: «Πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των πολιτών από την αναστολή
λειτουργίας δομών των ΕΛΤΑ σε νησιωτικές, απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες
περιοχές»

Κύριε Υπουργέ,

Η λειτουργία των καταστημάτων, υποκαταστημάτων και πρακτορείων των ΕΛΤΑ
έχει διαφορετική βαρύτητα στα αστικά κέντρα σε σύγκριση με τη νησιωτική Ελλάδα
και τις δυσπρόσιτες περιοχές.
Υποκαταστήματα και πρακτορεία των ΕΛΤΑ σε χωριά, νησιωτικές, δυσπρόσιτες
και απομακρυσμένες περιοχές αποτελούν σημεία στα οποία οι κάτοικοι αυτών των
περιοχών μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ό, τι αφορά όχι μόνο στην αλληλογραφία αλλά
και τις συναλλαγές τους.
Αποτελούν, μάλιστα, τα μοναδικά σημεία στα οποία μπορεί να γίνει αυτό, σε

αντίθεση με τις αστικές περιοχές που υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.
Το τελευταίο διάστημα διαφαίνεται η πρόθεση των ΕΛΤΑ για τη μείωση των
δομών και του προσωπικού τους.
Με τη διαφορά ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη παράμετρος και
επιλέγεται μια οριζόντια αντιμετώπιση, είτε πρόκειται για αστικές περιοχές είτε
πρόκειται για νησιωτικές και δυσπρόσιτες.
Στη Ρόδο πριν από τρεις μήνες έκλεισε το πρακτορείο των ΕΛΤΑ στη Μαλώνα,
που εξυπηρετούσε και τους κατοίκους των χωριών της ευρύτερης περιοχής.
Ήδη εικάζεται ότι το επόμενο διάστημα θα ανασταλεί η λειτουργία δομών των
ΕΛΤΑ σε άλλες τρεις περιοχές της Ρόδου και συγκεκριμένα, στη Λίνδο, στον
Αρχάγγελο και στις Καλυθιές.
Είναι δεδομένο ότι αυτή η εξέλιξη θα δημιουργήσει προβλήματα στην
εξυπηρέτηση των πολιτών των χωριών σε αυτές τις περιοχές.
Η λύση δεν είναι να αναγκάζονται να διανύουν χιλιόμετρα για να εξυπηρετούνται
οι κάτοικοι αυτών των χωριών στο πλησιέστερο κατάστημα των ΕΛΤΑ. Όπως
επισημάνθηκε και πριν, δεν πρόκειται για μια αστική περιοχή που υπάρχουν
εναλλακτικές λύσεις και η μετακίνηση είναι πιο εύκολη.
Στην Περιφέρεια και κυρίως στις νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές, οι
μετακινήσεις δεν είναι εύκολες.
Καθίσταται σαφές όσο και ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να ισχύουν οριζόντια
κριτήρια για την αναδιοργάνωση των ΕΛΤΑ στις νησιωτικές και απομακρυσμένες
περιοχές.
Κάτω από αυτό το πρίσμα θα πρέπει να επανεξεταστεί οποιαδήποτε πρόθεση ή
απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των δομών των ΕΛΤΑ σε Αρχάγγελο,
Καλυθιές και Λίνδο.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Υπάρχει πρόθεση για την αναστολή λειτουργίας των δομών των ΕΛΤΑ σε
Αρχάγγελο, Λίνδο και Καλυθιές.
2. Προτίθεται η διοίκηση των ΕΛΤΑ να θέσει διαφορετικά κριτήρια ως προς την
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, για τις δομές που λειτουργούν σε νησιωτικές,
απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες
αυτών των περιοχών;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου