Μάνος Κόνσολας: «Οριακή η κατάσταση με τα ελάφια στη Ρόδο - Παρέμβαση με 5 προτάσεις και δράσεις σε δύο υπουργούς»
Πολιτική
17/11/2023

Σημαντική πρωτοβουλία του Βουλευτή Δωδεκανήσου για τα εντεινόμενα
προβλήματα που δημιουργεί στη Ρόδο η ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού των
ελαφιών.
Ο κ. Κόνσολας, που επισκέφθηκε περιοχές της Νότιας Ρόδου και συναντήθηκε με
αγρότες και κατοίκους, χαρακτηρίζει οριακή την κατάσταση αφού:
- Έχουν αυξηθεί οι ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες και θα ενταθούν ακόμα
περισσότερο το επόμενο διάστημα από το γεγονός ότι λόγω των πυρκαγιών τα ελάφια
δεν βρίσκουν τροφή στο δάσος και στους ορεινούς όγκους.
- Υπάρχει πρόβλημα οδικής ασφάλειας, αφού τα ελάφια κινούνται στους οδικούς
άξονες, ακόμα και μέσα σε χωριά στη Νότια Ρόδο.
- Έχει διαταραχθεί η περιβαλλοντική ισορροπία στη Ρόδο λόγω των πυρκαγιών,
της οικολογικής καταστροφής αλλά και της αύξηση του πληθυσμού των ελαφιών.
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, στις προτάσεις του προς τους Υπουργούς
Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού τονίζει ότι τα ελάφια της Ρόδου
(πλατώνι, Dama dama) αποτελούν προστατευόμενο είδος και αυτό πρέπει να ισχύσει
και στο μέλλον, επισημαίνει ότι χρειάζεται ένας ολιστικός σχεδιασμός και ένα
ολοκληρωμένο και κυρίως αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης του προβλήματος που
πρέπει να περιλαμβάνει:
1 ον : Τη δημιουργία δεξαμενών με νερό και χώρων τροφής, μακριά από αγροτικές
καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές, με τη χρηματοδότηση και μέριμνα του
οργανισμού φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2 ον : Επικαιροποίηση των ενίσχυση των σχεδίων που έχουν εκπονηθεί για τα έργα
περίφραξης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Δασαρχείο.
3 ον : Τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης για να αποζημιώνονται οι αγρότες για τις ζημιές που προκαλούνται από τα
ελάφια με νέο προϋπολογισμό για τις αποζημιώσεις, σαφή προσδιορισμό των ζημιών
από τα ελάφια και κατηγοριοποίηση των αποζημιώσεων σε μονοετείς Καλλιέργειες,
πολυετείς δενδρώδεις καλλιέργειες και αγροτικές καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου τις
οποίες οι παραγωγοί ασφαλίζουν στον ΕΛΓΑ.
4 ον : Επιδοτούμενα προγράμματα για τους αγρότες, από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, για την κατασκευή ηλεκτροφόρων φρακτών χαμηλής τάσης για την
προστασία των καλλιεργειών τους.
5 ον : Δημιουργία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την
αυτοδιοίκηση αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, πάρκων ελαφιών που θα είναι
προστατευμένα και επισκέψιμα για το κοινό στις περιοχές Άγιος Σουλάς, Θάρρι,
Ασκληπιό, Απολακκιά και στην ευρύτερη περιοχή του Φράγματος Γαδουρά.
6 ον : Τοπικό Φορέα Διαχείρισης για το ελάφι της Ρόδου που να αναλαμβάνει
δράσεις για τον έλεγχο του πληθυσμού και την προστασία των ελαφιών, ζήτημα για το
οποίο είχε δεσμευτεί η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Τέλος ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων που μπορούν να προκληθούν από τα ελάφια, με ειδική σήμανση
σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου του νησιού.
Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του Μάνου Κόνσολα, προς
τους δύο Υπουργούς.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς

Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση των πολυπαραγοντικών προβλημάτων που δημιουργεί η
ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού των ελαφιών στη Ρόδο»

Κύριοι Υπουργοί,
Η ανεξέλεγκτη και αλματώδης αύξηση του πληθυσμού των ελαφιών στη Ρόδο ,
έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα όπως:
α) Ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες που θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα από
το γεγονός ότι λόγω των πυρκαγιών τα ελάφια δεν βρίσκουν τροφή στο δάσος και
στους ορεινούς όγκους.
β) Η οδική ασφάλεια, αφού τα ελάφια κινούνται στους οδικούς άξονες, ακόμα και
μέσα σε χωριά στη Νότια Ρόδο.
γ) Οι πολλαπλές διαταραχές στη χλωρίδα και στην πανίδα του νησιού που
δημιουργεί η αύξηση του πληθυσμού των ελαφιών.
Είναι δεδομένο ότι τα ελάφια της Ρόδου (πλατώνι, Dama dama) αποτελούν
προστατευόμενο είδος και αυτό πρέπει να ισχύσει και στο μέλλον.
Αυτό όμως που πρέπει να γίνει, σε αυτή τη συγκυρία, είναι ένας ολιστικός
σχεδιασμός και ένα ολοκληρωμένο και κυρίως αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης του
προβλήματος που πρέπει να περιλαμβάνει:
1 ον : Τη δημιουργία δεξαμενών με νερό και χώρων τροφής , μακριά από αγροτικές
καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές, με τη χρηματοδότηση και μέριμνα του
οργανισμού φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2 ον : Επικαιροποίηση των ενίσχυση των σχεδίων που έχουν εκπονηθεί για τα έργα
περίφραξης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Δασαρχείο.
3 ον : Τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης για να αποζημιώνονται οι αγρότες για τις ζημιές που προκαλούνται από τα
ελάφια με νέο προϋπολογισμό για τις αποζημιώσεις, σαφή προσδιορισμό των ζημιών
από τα ελάφια και κατηγοριοποίηση των αποζημιώσεων σε μονοετείς Καλλιέργειες,
πολυετείς δενδρώδεις καλλιέργειες και αγροτικές καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου τις
οποίες οι παραγωγοί ασφαλίζουν στον ΕΛΓΑ.
4 ον : Επιδοτούμενα προγράμματα για τους αγρότες, από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, για την κατασκευή ηλεκτροφόρων φρακτών χαμηλής τάσης για την
προστασία των καλλιεργειών τους.
5 ον : Δημιουργία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την
αυτοδιοίκηση αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, πάρκων ελαφιών που θα είναι
προστατευμένα και επισκέψιμα για το κοινό στις περιοχές Άγιος Σουλά;, Θάρρι,
Ασκληπιό, Απολακκιά και στην ευρύτερη περιοχή του Φράγματος Γαδουρά.

6 ον : Τοπικό Φορέα Διαχείρισης για το ελάφι της Ρόδου που να αναλαμβάνει
δράσεις για τον έλεγχο του πληθυσμού και την προστασία των ελαφιών, ζήτημα για το
οποίο είχε δεσμευτεί η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Παράλληλα, σε αυτή τη συγκυρία, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων που μπορούν να προκληθούν από τα ελάφια, με ειδική σήμανση
σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου του νησιού.
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

1. Προτίθεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος να αναλάβει πρωτοβουλία για την
δημιουργία δεξαμενών με νερό και χώρων τροφής, μακριά από αγροτικές καλλιέργειες
και κατοικημένες περιοχές, με τη χρηματοδότηση και μέριμνα του οργανισμού φυσικού
περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής;
2. Προτίθεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Δασαρχείο να
εξετάσουν την επικαιροποίηση και ενίσχυση των σχεδίων που έχουν εκπονηθεί για τα
έργα περίφραξης;
3. Θα προχωρήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην τροποποίηση του
κανονισμού του ΕΛΓΑ για να αποζημιώνονται οι αγρότες για τις ζημιές που
προκαλούνται από τα ελάφια με νέο προϋπολογισμό για τις αποζημιώσεις, σαφή
προσδιορισμό των ζημιών από τα ελάφια και κατηγοριοποίηση των αποζημιώσεων σε
μονοετείς Καλλιέργειες, πολυετείς δενδρώδεις καλλιέργειες και αγροτικές καλλιέργειες
φυτικού κεφαλαίου τις οποίες οι παραγωγοί ασφαλίζουν στον ΕΛΓΑ;
4. Προτίθεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση
αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, να ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία πάρκων
ελαφιών που θα είναι προστατευμένα και επισκέψιμα για το κοινό στις περιοχές Άγιος
Σουλάς, Θάρρι, Ασκληπιό, Απολακκιά και στην ευρύτερη περιοχή του Φράγματος
Γαδουρά.
5. Εξετάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τη διαμόρφωση προγράμματος
χρηματοδότησης των αγροτών για την κατασκευή ηλεκτροφόρων φρακτών χαμηλής
τάσης για την προστασία των καλλιεργειών τους;
6. Με δεδομένο ότι η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείο Περιβάλλοντος είχε
δεσμευτεί για τη δημιουργία Τοπικού Φορέα Διαχείρισης για το ελάφι της Ρόδου που
θα αναλαμβάνει δράσεις για τον έλεγχο του πληθυσμού και την προστασία των
ελαφιών, τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο ως προς αυτό;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου