Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Κω: Δηλώνουμε την κοινή μας θέληση να αντισταθούμε στη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών
Πολιτική
19/11/2020

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε., Π.Ο.Σ.Ε.-Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ., Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. ΚΑΙ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Συνάδελφοι,Οι Ομοσπονδίες που συνυπογράφουμε τα παρακάτω, μετά από σειρά κοινών συσκέψεων δηλώνουμε την κοινή μας θέληση να αντισταθούμε στη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών, να ενημερώσουμε την Κοινωνία για τις επιπτώσεις τους και να προγραμματίσουμε κοινές δράσεις.Η κυβέρνηση, σε συνέχεια αντίστοιχων πολιτικών όλων των κυβερνήσεων, με πλήθος Νόμων και Νομοσχεδίων (Ν.4674/2020, Ν/Σ για αλλαγές στο Ν.4412/2016, N.4735/2020) εκχωρεί αρμοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσιών Δόμησης σε «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» και ιδιώτες, εκχωρεί αντικείμενο γεωτεχνικών ελέγχων αλλά και επίβλεψης έργων σε Μητρώα Ιδιωτών, υποκαθιστά Δημόσιες Υπηρεσίες από Ανώνυμες Εταιρίες και Δημόσιους Υπαλλήλους με μετακλητούς υπαλλήλους. Εκχωρούνται σε ιδιώτες κρίσιμες, για την κοινωνία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ., διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής μελετών πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μελετών και ο περιβαλλοντικός έλεγχος.