Μόνο με ενότητα, δημοκρατική πειθαρχία και κοινωνική αλληλεγγύη θα αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Δεν έχουν νόημα οι κομματικές αντιπαραθέσεις, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών.