Τελετή Απόδοσης Ιπποκρατείου όρκου και απονομή διπλωμάτων στους Αριστούχους αποφοίτους των Ιατρικών Σχολών της Ελλάδος
Πολιτισμός
19/10/2020

Ανάμεσα στους χαιρετισμούς στην εκδήλωση προς τιμήν των πρωτευσάντων αριστούχων αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών της Ελλάδος στο Διεθνές Ιπποκράτειο, πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά η Τελετή απόδοσης του Όρκου του Ιπποκράτους, και των επτά  αριστούχων από τις Ιατρικές Σχολές της χώρας και με φυσική παρουσία του φοιτητή από το Ευρωπαϊκο Πανεπιστημίο της Κύπρου.

Φωτογραφίες
Ρεπορτάζ