Εθελοντικός καθαρισμός της πηγής "Ποριά"
Πολιτισμός
27/06/2020

Καθαρισμός της πηγής Ποριά με πρωτοβουλία του Κυριάκου Παππούλη και Γιάννη Χουτιούδη.


Σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 08:30 το πρωί, έγινε ο καθαρισμός της πηγής Ποριά στην Αντιμάχεια με  πρωτοβουλία του Κυριάκου Παπούλη και του  Γιάννη Χουτιούδη και των φίλων τους  με τα  απαραίτητα εργαλεία  τσάπα,φτυάρι,σκούπα,κουβάς θαμνοκοπτηκό και πολύ σχοινί για το τράβηγμα των επικινδύνων ξερών κλώνων που κρέμονται και πάρα πολύ αγάπη για το περιβάλλον.

Φωτογραφίες