ΔΟΠΑΒΣ οι δηλώσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα «Δημιουργική Απασχόληση για παιδιά», λήγουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου
Πολιτισμός
10/07/2020

 ΔΟΠΑΒΣ

Το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι,οι δηλώσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα «Δημιουργική Απασχόληση για παιδιά», λήγουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.