Σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση συνέρχεται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Κω
Τοπικά
05/08/2022

Σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση συνέρχεται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Κω, την
Πέμπτη 11 Αυγούστου, στις 14:00μμ., η οποία θα διεξαχθεί στο γραφείο της Κοινότητας Κω &
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, επί της οδού Κανάρη 57, τηρουμένων όλων των εν ισχύι
υγειονομικών μέτρων, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Λήψη απόφασης για το υπ’ αριθ. πρωτ. 14670/24-06-2022 αίτημα του κ Χατζηθεμιστοκλή
Ζαχαρία.
2. Λήψη απόφασης για το αίτημα περί δέσμευσης χώρου Πάρκινγκ στο ΤΤΛΠ ΚΩ
(COSMOTE Κω υπ’ αρ. πρωτ. 15780/05-07-2022 Εισερχ. Δήμου Κω.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου προσωρινής στάθμευσης πλησίον Ιατρείου
Kos
medicine Χατζηπέτρος Ιωάννης μονοπρόσωπη ΙΚΕ .
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου προσωρινής στάσης- στάθμευσης πλησίον
Ιατρείου κ Φωτόπουλου Αντωνίου.
5. Λήψη απόφασης για την εισήγηση παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΩΣ 50 CC»,
ιδιοκτησίας κ. Εμμανουήλ Κραμπουσανού, από την Κ.Μ. 1393 Οικοδομών Κω-Εξοχής σε
ανώνυμη κτηματολογική οδό.
7. Λήψη απόφασης για την εισήγηση του υπ’ αριθ. πρ.18041/29-07-2022 αιτήματος του κ.
Γραμμένου Στέφανου.
8. Λήψη απόφασης για αποχαρακτηρισμό τμήματος αύλακα.
9. Έργο Υπογειοποίησης δικτύων Μέσης Τάσης στο Ψαλίδι - εισερχόμενο 13397/08-06-2022
Δήμου Κω.

10. Έργο Υπογειοποίησης δικτύων Μέσης Τάσης στο Κακό Πρινάρι εισερχόμενο - 13398/08-
06-2022 Δήμου Κω.
11. Έργο Υπογειοποίησης δικτύων Μέσης Τάσης στην πόλη της Κω (25 ης Μαρτίου-
Π.Τσαλδάρη-Ακτή Κουντουριώτη-Μπουμπουλίνας-Παττακου-Σαλαμίνος) – εισερχόμενο
13399/08-06-2022 Δήμου Κω.
12. Έργο Υπογειοποίησης δικτύων Μέσης Τάσης στην Λάμπη (Εθ. Π. Πολεμιστών) –
εισερχόμενο 13571/09-06-2022 Δήμου Κω.
13. Έργο Υπογειοποίησης δικτύων Μέσης Τάσης στην πόλη της Κω (Μακρυγιάννη-Μανούση)
- εισερχόμενο 13574/09-06-2022 Δήμου Κω.
14. Επιστροφή Εγγυητικών ΟΤΕ-εισερχόμενο 13551-09-06-2022.
15. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης Vodafone (πεζοδρόμιο Λ. Βύρωνος και τομή επί της
Βενιζέλου).
16. Διάφορα αιτήματα.

Γραφείο Τύπου