Πρόγραμμα test Covid-19 από την ΚΟΜΥ Κω
Τοπικά
02/12/2022

Συνεχίζεται καθημερινά το πρόγραμμα διενέργειας test Covid_19 από την ΚΟΜΥ Κω, από τη
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου έως την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα test διενεργούνται στις παρακάτω ημερομηνίες:

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου: Ιερού Λόχου 15 (πρώην Παιδικός Σταθμός), από τις 08:30 έως τις
15:00.
Τρίτη 6 Δεκεμβρίου: Αργία Αγίου Νικολάου
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου: Ιερού Λόχου 15 (πρώην Παιδικός Σταθμός), από τις 08:30 έως τις
15:00.
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου: Ιερού Λόχου 15 (πρώην Παιδικός Σταθμός), από τις 08:30 έως τις
15:00.
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου: Ιερού Λόχου 15 (πρώην Παιδικός Σταθμός), από τις 08:30 έως
τις 15:00 & Κοινότητα Καρδάμαινας, από τις 09:30 έως τις 13:00.
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου: Ιερού Λόχου 15 (πρώην Παιδικός Σταθμός), από τις 08:00 έως τις
14:00.
Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι για test κατά την προσέλευση τους οφείλουν να φέρουν Δελτίο
Ταυτότητας και ΑΜΚΑ.

Γραφείο Τύπου