Ιωάννα Ρούφα: Αγορά(; )γης για σχολική στέγη(;) και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε….
Τοπικά
05/05/2023

Το Νοέμβριο του 2020 ελήφθη η απόφαση « ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ.
Το Νοέμβριο του 2021 (ένα χρόνο μετά )σκέφτηκαν να κάνουν την διακήρυξη!
Το Σεπτέμβριο του 2022… σχεδόν 2 χρόνια από την αρχική απόφαση και 10 μήνες από την
πρώτη άγονη διακήρυξη θυμήθηκαν να κάνουν επαναληπτική και τροποποιημένη!
Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο και μετά από 2,5 χρόνια, μας ενημέρωσαν ότι βρέθηκαν
2 όμορα ακίνητα τα οποία κρίθηκαν «κατάλληλα» για την μελλοντική ανέγερση του 2 ου
δημοτικού σχολείου Ζηπαρίου.
Σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτριας το ακίνητό της (το ένα από τα
δύο)βρίσκεται πλησίον υδατορέματος και δεσμεύεται ότι α)έχει εκκινήσει τις
διαδικασίες οριοθέτησης και β)ότι θα αναλάβει η ίδια εξ ολοκλήρου το κόστος της
μελέτης.
Ρωτήσαμε εύλογα:
Πότε θα αγοραστούν τα ακίνητα;
Τα επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη της δημοτικής αρχής κοιτάχτηκαν μεταξύ τους
αλλά… απάντηση δεν μας έδωσαν.
Υποθέτουμε μετά την οριοθέτηση όποτε και αν ολοκληρωθεί και πληρωθεί από την
ιδιοκτήτρια σύμφωνα με την δέσμευσή της.
Είναι ξεκάθαρο ότι τα ακίνητα αυτά επί της παρούσης δεν είναι κατάλληλα αφού το ένα
δεν επαρκεί ως έκταση και το δεύτερο που συμπληρώνει το πρώτο έχει «θέματα»…
Αυτά, για την αγορά(;) γης στο Ζηπάρι και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε από το 2020 και για την Αντιμάχεια.
Μετά από 2,5 ολόκληρα χρόνια βρέθηκε ένα ακίνητο για τη μελλοντική ανέγερση νέου
δημοτικού όπως αρχικά εισηγήθηκαν…
Όταν όμως ο κύριος Ζερβός Μανώλης, από την μείζονα μειοψηφία, υποστήριξε την
άποψη ότι σε αυτό το ακίνητο ενδείκνυται η ανέγερση Γυμνασίου καθώς θα καλύψει τις
ανάγκες των κοινοτήτων Αντιμάχειας και Καρδάμενας το ανέβαλαν για να το…
ξανασκεφτούν.
Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η δημοτική αρχή, που συνεχίζει να φωτογραφίζεται, ξέχασε 4
σχολικές μονάδες που στεγάζονται σε ιδιωτικά ακίνητα στο πουθενά και χωρίς συμβόλαια
επί σειρά ετών . ‘Ίδρυσε δε και στέγασε Γυμνάσιο σε …προκάτ αίθουσες.
Η απλή περιγραφή της διαδικασίας τραγικά αδιέξοδη και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε!