Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος
Τοπικά
18/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 δΟ     ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών,

θα πραγματοποιηθεί διακοπή  ηλεκτρικού ρεύματος την 20-06-2020 ημέρα Σάββατο από 06:00έως 08:00μεταξύ των οδών  Κοραή, Ιπποκράτους, και Βάσι. Παύλου στο κέντρο της Πόλης της Κω, στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.