Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω τεχνικών εργασιών την Τρίτη 27 Οκτώβρη
Τοπικά
26/10/2020

 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί  διακοπή  ηλεκτρικού ρεύματος την 27-10-2020 ημέρα Τρίτη από 08:00 έως 08:30 στις περιοχές  Ψαλίδι, Κακό πρινάρι, Άγιος Νεκτάριος, Αμπάβρης, Ασκληπιείο, Αγ. Βασίλης και Λινοπότι, στο νησί της Κω.

Επίσης την ίδια μέρα από 09:00 έως 09:30 στις περιοχές  κατά μήκος της επαρχιακής οδού από το Μαρμάρι έως Κω, στο νησί της Κω.

 Επίσης την ίδια μέρα από 10:00 έως 10:30 στις περιοχές  Μαρμάρι, Τιγκάκι, Μπαμιαλίκι, Πελεζίκι, Πόλη της Κω, στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ν. Ι . Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω