Όμιλος για την Δημοκρατία&την Αυτοδιοίκηση: Κείμενα Διαλόγου για τις αιτίες και την άμβλυνση της απόστασης μεταξύ των πολιτών και του Δήμου
Τοπικά
28/11/2023

Η ομάδα τεκμηρίωσης των θέσεων που σχετίζονται με το τεράστιο πρόβλημα των σχέσεων μεταξύ των πολιτών και της Δημοτικής τους αρχής τα χρόνια μετά το 2010  με επικεφαλής τον π. Δήμαρχο Ντίνο Παπανικολάου, εντόπισε ως κύρια αιτία την αδυναμία του Δήμου στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων του νησιού που αφορούν την καθαριότητα, τις αστικές υποδομές και τη συγκοινωνία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αδυναμία του Δήμου να καλύψει αυτές τις ανάγκες οφείλονται σε δύο αιτίες. Η μία σχετίζεται με την οικονομική κατάσταση της χώρας μετά την πτώχευση και η συρρίκνωση των δυνατοτήτων των Δήμων να καλύψουν της ανάγκες και η δεύτερη οφείλεται στην αδυναμία των ίδιων των δημοτικών αρχών να αντιμετωπίσουν την νέα πραγματικότητα.

Η ομάδας μας χωρίς να υπεισέρχεται σε βαθύτερες αναλύσεις και των δύο αιτίων επιχείρησε να προσεγγίσει το πρόβλημα καθαρά τεχνοκρατικά και πρακτικά και να συνεισφέρει με τις προτάσεις της που πηγάζουν από τις εμπειρίες του παρελθόντος στην αντιμετώπιση της καλύτερης αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων  του νησιού μας.

  1. Από την αρχή ξεκαθαρίζουμε ότι η αντιμετώπιση της καθημερινότητας είναι  πρωταρχικό μέλημα της Δημοτικής Αρχής εάν θέλει οι πολίτες να την ακολουθήσουν σε μεγαλύτερους στόχους. Στην ουσία είναι θέμα Δημοκρατίας και συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Όσο υπάρχουν διακρίσεις στα καθημερινά αιτήματα των πολιτών, Όσο υπάρχουν ανισότητες μεταξύ συνοικιών και κοινοτήτων.  Και όσο οι πολίτες δεν εισακούονται από την δημοτική αρχή. Τόσο υπάρχουν διαλυτικά φαινόμενα στην ίδια την συνοχή της κοινωνίας.

Άρα η καθημερινότητα είναι το πρώτο που οφείλει ο Δήμος μας να αντιμετωπίσει!

  1. Οι εμπειρίες μας λένε ότι οι πολίτες δεν είναι ζώα. Ότι μπορούν να κατανοήσουν τα πάντα και φυσικά όλες τις δυσκολίες και ότι μόνον όταν τις καταλάβουν και δουν ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν τότε θα συμβάλουν και εκείνοι.

Άρα απαιτείται ειλικρίνεια και διαφάνεια της διαχείρισης του Δήμου    

  1. Η κοινωνία της Κω έχει αποδείξει ότι είναι μια δημιουργική κοινωνία. Η ΑΝΕΜ, οι ΕΚΟΤΑ, το ΛΑΤΟΜΕΙΟ, η ΜΑΡΙΝΑ και δεκάδες άλλα είναι δικά της δημιουργήματα. Αυτή λοιπόν η κοινωνία δεν επαφίεται απλά σε μια διαχείριση των πραγμάτων από τον Δήμο, αλλά απαιτεί δημιουργικές δράσεις, εφευρετικότητα και τόλμη  ώστε να αντιμετωπιστούν δύσκολες καταστάσεις σε δύσκολες συνθήκες.

Άρα  ο Δήμος οφείλει να βρει και να προχωρήσει σε λύσεις για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας

  1. Ο ασφυκτικός έλεγχος του Δήμου από την κυβέρνηση και η απαθής αντιμετώπιση της κατάστασης από τον Δήμο οδηγούν στην στασιμότητα και σε απλές διαχειριστικές πράξεις αντιμετώπισης μιας ατελέσφορης για δημιουργία και ανάταση  κοινωνία.

'Άρα ο Δήμος θα πρέπει να δημιουργήσει και να διεκδικήσει δράσεις και γεγονότα που θα κάνουν την κυβέρνηση να τα υποστηρίξει.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνονται συνοπτικά οι παρακάτω δράσεις που αφορούν το μεγάλο κεφάλαιο της καθημερινότητας η οποία περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

Την καθαριότητα. Την ύδρευση. Την αποχέτευση. Τους δρόμους και τα πεζοδρόμια. Τα πάρκα, τους Κοινόχρηστους χώρους και το πράσινο. Τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τα δημόσια κτήρια (υπηρεσίες. Αθλητισμός. Σχολεία.)

Α. Στα συρτάρια και στις ντουλάπες του Δήμου υπάρχουν  αναπτυξιακά σχέδια που συνέταξαν στο παρελθόν  οι υπηρεσίες του Δήμου για την πόλη και το νησί και το Επαρχεία για την φέρουσα ικανότητα του,

θα πρέπει άμεσα ο Δήμος να επικαιροποιήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο το μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και ετήσιο σχέδιο ανάπτυξης του νησιού στο οποίο κατά προτεραιότητα θα προτάσσεται η επίλυση όλων των προβλημάτων της καθημερινότητας.

Β. Οι εκκρεμότητες που υπάρχουν στο νησί και αφορούν την λειτουργία και την εικόνα του και που για την επίλυση τους την ευθύνη έχει ο Δήμος μας, αφορούν όχι μόνο την αξιοπιστία του Δήμου μας που χάνεται, αλλά και ένα τεράστιο αναξιοποίητο κεφάλαιο που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Είναι ανεπίτρεπτο ο τέταρτος νησιωτικός τουριστικός προορισμός να έχει λιμάνια με λυόμενα! Δεν μπορεί να χάσκουν και να καρκινοβατούν η Αλεξάντερ, η ΑΒΙΚΩ και το οινοποιείο. Ο σκελετός του κτιρίου στο Ζηπάρι. τα σχέδια πόλης και χωριών κλπ κλπ. Δεν μπορεί το κτήριο της Ανωτέρας να είναι ερείπιο.   

Θα πρέπει άμεσα ο Δήμος να εντοπίσει, να καταγράψει, να κοστολογήσει, να ιεραρχήσει και να αξιοποιήσει τα πάντα ως δεύτερη προτεραιότητα εντός της πενταετίας..

Γ. Οι υπηρεσίες του Δήμου και κυρίως οι τεχνικές, της πολεοδομίας του προγραμματισμού, του περιβάλλοντος και της ΔΕΥΑΚ είναι δραματικά υποστελεχωμένες.  Υπολείπονται σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό αλλά και σε εξοπλισμό. Η εμπειρία μας ξεκάθαρα αποφαίνεται ότι χωρίς αυτό το δυναμικό η καθημερινότητα είναι αδύνατον να αντιμετωπιστεί με αποτέλεσμα την αναξιοπιστία του Δήμου. Η προσλήψεις απαγορεύονται και ήδη οι μόνες που πρόκειται να γίνουν είναι ελάχιστα στελέχη στις οικονομικές υπηρεσίες.  Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης είναι πρώτης προτεραιότητας με θαρραλέα και ριζοσπαστικά μέτρα.

Προτείνεται στον Δήμο να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχουν οι νόμοι και η κυβέρνηση για τις αναπτυξιακές εταιρείες, τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τους μετακλητούς υπαλλήλους και να αξιοποιήσει  ελεύθερο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του.  τέλος

Δ. Με ευθύνη του Δήμου θα πρέπει να κερδηθεί η ενότητα της κοινωνίας και άρα η εμπιστοσύνη της. Ξεκινά μια νέα πενταετία από την οποία δεν πρέπει να απουσιάζει κανένας. Η ειλικρίνεια και η διαφάνεια είναι βασικά στοιχεία της εμπιστοσύνης, της γνώσης και της κατανόησης. Άλλωστε αυτή η ενημέρωση  είναι υποχρέωση  της Δημοτικής Αρχής προς τους πολίτες οι οποίοι είναι οι αποκλειστικοί μέτοχοι και κύριοι του Δήμου.

Θα πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου να δημοσιοποιηθούν από τον Δήμο και τους Οργανισμούς του τα παρακάτω στοιχεία: Το ταμειακό υπόλοιπο.  Οι οφειλές από και προς τον Δήμο και τους οργανισμούς. Τα συνεχιζόμενα σε χρήμα έργα και δράσεις για το 2024. Το κόστος των έργων και των δράσεων που πραγματοποίησε ο Δήμος και οι οργανισμοί του το 2023.

Η ομάδα του Ομίλου για την κατάθεση προτάσεων αντιμετώπισης της καθημερινότητας θεωρεί τις τέσσερις παραπάνω ενότητες των προτάσεων ως τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης αναγκαίας για την συστράτευση της κοινωνίας με τον Δήμο στους μεγάλους αναπτυξιακούς στόχους που έχει ανάγκη το νησί μας. 

Φιλικά Κώστας Καϊσερλης