Απομακρύνονται δέντρα και κλαδιά από τον ποταμό στην είσοδο του Ζιπαρίου και καθαρισμός φρεατίων στο κεντρικό δρόμο της κοινότητας
Τοπικά
04/11/2020

Απομακρύνονται δέντρα και κλαδιά από τον ποταμό στην είσοδο του Ζιπαρίου ενώ παράλληλα γίνεται και ο καθαρισμός φρεατίων στο κεντρικό δρόμο της κοινότητας ας δούμε την συνέντευξη που μας έδωσε ο Πρόεδρος της ΔΚ Ασφενδίου καθώς και τα συνεργεία που δουλεύουν ασταμάτητα σε ποταμούς και ρέματα διότι δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο χειμώνας φέτος.

Φωτογραφίες
Ρεπορτάζ