Καθαρισμός ρείθρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και κλάδεμα δενδροστοιχιών στο Ζηπάρι
Τοπικά
11/11/2020

Καθαρισμός ρείθρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και κλάδεμα δενδροστοιχιών στο Ζηπάρι απο τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου σήμερα το πρωί.

Ο Πρόεδρος της ΔΚ Ασφανδίου Μιχάλης Γεωργαλής μας ενημέρωσε για τις παρεμβάσεις και τους καθαρισμούς που γίνονται μία και ο καιρός ευνοεί τις εργασίες να προχωρούν και να ολοκληρώνονται.
Φωτογραφίες
Ρεπορτάζ