Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση  δια περιφοράς (μέσω mail) της ΜΑΡΙΝΑΣ Κω (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ)
Τοπικά
17/11/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» που θα  πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19/11/2020 και ώρα 13:00μ.μ,

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Αριθμός εγκυκλίου:426, ΑΠ: 77233/13-11-2020), στην τακτική συνεδρίαση  δια περιφοράς (μέσω mail) που θα  πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19/11/2020 και ώρα 13:00μ.μ, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης: 

 1. Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας.
 2. Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας Κω.
 3. Ενημέρωση μελών για αίτημα πελάτη για τη μείωση τελών ελλιμενισμού.
 4. Ενημέρωση μελών για την τοποθέτηση καμερών στο χώρο της Μαρίνας Κω.
 5. Ενημέρωση μελών για την τοποθέτηση ειδικά καλαίσθητων σκιάστρων στους χώρους  της Μαρίνας Κω.
 6. Ενημέρωση μελών για αίτημα πελάτη
 7. Ενημέρωση μελών για το διαγωνισμό καθαριότητας.
 8. Ορισμός ημερομηνίας τακτικής γενικής συνέλευσης.
 9. Παραίτηση πλειοδότη από την εκμίσθωση του καταστήματος υπ’ αριθμόν 14
 10. Αίτημα εταιρίας επισκευαστικής ζώνης.
 11. Λοιπά Θέματα. 

Με εκτίμηση,

Πασσανικολάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.