ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ-Πρόσληψη δύο ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
Τοπικά
17/11/2020

ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω)ανακοίνωσε την πρόσληψη (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 5/2020), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (02) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», «Περίοδος 2020 - 2021», συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για τηνστελέχωση της δομήςΣβουρένειο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Κω, στις ειδικότητες, ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ και ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της μέχρι 31-7-2021. Η σχετική ανακοίνωση και το έντυπο αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kos.gov.gr .Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ΣΟΧ5/2020 είναι από την Παρασκευή 20/11/2020 έως και Δευτέρα 30/11/2020.

 Γραφείο Τύπου